Jalkaterveys

Minna Stolt, Anne Flink, Riitta Saarikoski, Petri Väyrynen (toim.)
EAN/tuotenumero
9789516566552
44,00 €
Jalkojen kunnolla on keskeinen merkitys ihmisen jokapäiväiseen elämään. Suurella osalla ihmisistä on jalkavaivoja jossakin elämänvaiheessa ja vaivat lisääntyvät ikääntymisen myötä. Monissa pitkäaikaissairauksissa, kuten nivelreumassa ja diabeteksessa, jalkavaivat ja jaloissa ilmenevät sairauksien oireet ovat yleisiä ja niiden hyvällä hoidolla on tärkeä merkitys.  

Jalkaterveys sisältää tiedot jalkavaivojen tunnistamista ja tutkimisesta, hoitamisesta, kuntoutuksesta ja potilaiden ohjauksesta. Teoksen kautta hahmottuu jalkaterveyden merkitys ja vaikutukset yleisterveydelle sekä jalkoihin liittyvien vaivojen tunnistamisen ja hoidon monipuolisuus sekä vaativuus.  

Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla tiedot jalkaterveyteen ja jalkasairauksiin liittyvistä perusasioista, alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta, rakenteellisista ja toiminnallisista ongelmista, yleissairauksien vaikutuksesta jalkoihin sekä omahoidosta. Edellä kuvattu perustietämys luo pohjan jalkaterveyden ja -vaivojen kokonaisvaltaiselle, moniammatilliselle hyvälle hoidolle. 

Sisällössä painottuvia näkökulmia ovat jalkaterveyden edistäminen, ehkäisevä hoito, toiminnallinen kuntouttava hoito, toimintakyvyn ja kokonaisterveyden tukeminen sekä moniammatillinen toimintatapa. Kirjassa kuvataan hyvät toimintatavat käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Teos on laadittu käytännön työn tueksi kaikille jalkaterveyteen tai -vaivoihin liittyviä tietoja työssään tarvitseville.

Teos on alan ensimmäinen suomenkielinen terveydenhuollon ammattilaisten tarpeita ajatellen laadittu perusteos. Sisältö perustuu alan uusimpaan tutkimustietoon. Kirjan avulla lisätään paitsi alalla toimivien tietämystä ja osaamista myös ammattilaisten kiinnostusta jalkaterveyteen, jalkavaivojen hoitoon ja hoidon kehittämiseen.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Minna Stolt, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 2013‒; terveystieteiden tohtori; terveysalan opettajan pedagoginen pätevyys; terveystieteiden maisteri 2006; jalkaterapeutti (AMK).

Anne Flink, Turun yliopistollinen keskussairaala, jalkateräortopedisen yksikön vastuulääkäri 2009‒; ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, lastenkirurgian erikoislääkäri ja kirurgian erikoislääkäri.

Riitta Saarikoski, jalkaterapian lehtori (emerita) Metropolia ammattikorkeakoulu ja sen edeltäjissä vuodesta 1996‒2011; fysioterapian opettaja Tampereen, Kuopion ja Helsingin terveydenhuolto-oppilaitoksissa vuosina 1981‒1996; sairaanhoidonopettaja 1981; terveyhdenhuollon maisteri 1994; jalkaterapeutti 2000 (AMK); lymfaterapeutti 1996. 

Petri Väyrynen, fysioterapeutti, yrittäjä, Aktiivi Fysioterapia Oy, Tampere; terveystieteiden maisteri.

Arvostelut

Write Your Own Review
Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat arvostella tuotteita. Ole hyvä ja Kirjaudu sisään tai Luo tili.