Välinehuolto

Tuula Karhumäki, Kaisa Hirvonen, Eija Ylitupa (toim.)
EAN/tuotenumero
9789516567207
40,00 €
Uudistetussa Välinehuolto-teoksessa kuvataan kattavasti välinehuoltoprosessin vaiheet: puhdistus, desinfektio, tarkastaminen, pakkaaminen ja sterilointi sekä prosessiin vaikuttavat tekijät. Teoksessa on syventävää lisätietoa laboratoriovälineiden, hengityksen huoltolaitteiden, apuvälineiden sekä erikoisinstrumenttien huollosta. Siinä käsitellään myös välinehuollon osaamisen johtamista, perehdytystä, tuotannonohjausta, hinnoittelua, hankintoja, välinehuollon laadun kehittämisen menetelmiä, työturvallisuutta ja poikkeusoloihin varautumista.

Teoksen uusissa luvuissa annetaan perustietoa anatomiasta, fysiologiasta ja biokemiasta sekä lääketieteellisistä ja kirurgisista toimenpiteistä ja toimintaympäristöistä. Tämä lisäksi on lisätty artikkelit hoitologistiikan toimintamallin, Lean-menetelmän ja välinehuollon omavalvonnan yleisistä periaatteista. Teosta kirjoitettaessa on huomioitu laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1.7.2010, 629/2010), valmistajien antamat ohjeet välineiden huollosta sekä EU-standardien muutokset.

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi välinehuollon perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittaville.  Lisäksi se on käsikirja lääketieteen ja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja opiskelijoille sekä lääkealan ja palvelutuotannon yrityksille. Se sopii myös sairaalan materiaali- ja laitetoimittajille, sairaalasuunnittelijoille ja tekniselle huollolle.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.


Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.