Ei tuotteita0,00 €

Ei tuotteita0,00 €

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Tero Ala-Kokko, Seppo Alahuhta, Harri Hyppölä, Johanna Kaartinen, Kai Kiviluoma, Tuuli Savolainen (toim.)

2020

EAN/tuotenumero:
9789516562141
51,00 €
Teoksessa käsitellään akuutisti sairastuneen potilaan hoidon järjestämistä, peruselintoimintojen fysiologiaa, häiriöiden patofysiologiaa sekä hätätilapotilaan arvioinnin ja alkuhoidon keskeisiä periaatteita. Häiriöt ja niiden hoito kuvataan elinryhmittäin. Keskeisimpien aikakriittisten hoitopolkujen optimointia tarkastellaan erikseen.
Muita aiheita ovat lasten, vanhusten, palliatiivisten potilaiden ja päihdepotilaiden päivystyksellisen hoidon erityispiirteet, akuutisti sairastuneen lääke-, neste- ja ravitsemushoito sekä potilaan ja hänen läheistensä kohtaaminen.
Hoidon kulkua havainnollistetaan tapausesimerkeillä. Tiivistelmät keskeisistä toimintaperiaatteista tukevat tietojen soveltamista käytännön työssä.
Teos on erityisen hyödyllinen paitsi päivystyksessä työskenteleville myös kaikille muille peruselintoimintojen häiriöiden hoitoa toteuttaville lääkäreille, sairaanhoitajille ja ensihoitajille.


Tekijät

Päätoimittaja
Tero Ala-Kokko LT, prof.
Toimittajat
Seppo Alahuhta LT, prof. emer.
Harri Hyppölä LT, dos.
Johanna Kaartinen LT
Tuuli Savolainen LL