Ei tuotteita0,00 €

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia

Olavi Pelkonen, Heikki Ruskoaho, Jukka Hakkola, Risto Huupponen, Ewen MacDonald, Eeva Moilanen, Markku Pasanen, Mika Scheinin, Kirsi Vähäkangas (toim.)

4. uudistettu painos 2014, 1136 sivua, sidottu

9789516562646

Saatavuus:Varastossa

162,00 €

Lyhyesti

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia -kirja perehdyttää lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Kirjassa esitellään laajasti elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologiaa. Lääkeaineita koskevan tiedon omaksuminen ja soveltaminen helpottuu, kun tiedot sairauden etiologiasta, mekanismeista ja oireista yhdistyvät farmakodynamiikan perusteisiin.

Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja. Teos tukee lääkkeiden tarkoituksenmukaista, oikeaa ja turvallista käyttöä.

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia -kirjan neljännen painoksen sisältö on kauttaaltaan uudistettu ja ajantasaistettu. Kirjassa käsitellään uusimpia ja vasta markkinoille tulossa olevia lääkeaineita sekä entistä kattavammin niitä lääkeaineita ja hoitomuotoja, joiden merkitys on viime vuosina lisääntynyt.

Perusasiat esitetään havainnollisesti, erityisesti lääkeaineryhmiä ja yksittäisiä lääkeaineita käsitteleviä lukuja on selkeytetty helpottamaan keskeisten asioiden omaksumista. Monipuolinen nelivärinen kuvitus tukee asioiden ymmärtämistä. Uudistetun rakenteen myötä teos palvelee aiempaa paremmin oppikirjana sekä käytännön työn käsikirjana.

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia on laadittu käsi- ja oppikirjaksi lääkäreille, kaikille terveydenhuoltoalalla ja lääketeollisuudessa työskenteleville sekä alan opiskelijoille.

Tekijät

Olavi Pelkonen
Professori (emeritus), Oulun yliopisto; LL 1973; LKT 1973, dos. 1979

Heikki Ruskoaho
Professori, Helsingin yliopisto; LL 1978, LKT 1983, dos. 1986

Jukka Hakkola
Professori, Oulun yliopisto; LL 1994, LT 1996, dos. 2004

Risto Huupponen
Professori, Turun yliopisto; ylilääkäri, Tykslab, LL 1978, LKT 1984, dos. 1986

Ewen MacDonald
Yliassistentti, Itä-Suomen yliopisto; B.Sc (Hons) 1971; FaT 1978

Eeva Moilanen
Professori, Tampereen yliopisto; LL 1985, LT 1989, dos. 1994

Markku Pasanen
Professori, Itä-Suomen yliopisto; LT 1989, dos. 1990

Mika Scheinin
Professori, Turun yliopisto, ylilääkäri, TYKS; LL 1977, LKT 1984, dos. 1986

Kirsi Vähäkangas
Professori, Itä-Suomen yliopisto; LL 1977, LKT 1981, dos. 1986
162.00 In stock