Suuronnettomuusopas

Maaret Castrén, Simo Ekman, Rami Ruuska ja Tom Silfvast (toim.)
3., uudistettu painos 2015, 552 sivua, nidottu
EAN/tuotenumero
9789516564374
Saatavuus
Varastossa
54,00 €

Suuronnettomuusoppaan 3. painoksen sisältö on kauttaaltaan uudistettu ja ajantasaistettu. Oppaassa käsitellään suuronnettomuuksiin varautumista ja suuronnettomuusjohtamista sekä esitellään suuronnettomuuden pelastustoimintaan osallistuvat toimijat ja toiminta eri onnettomuustyypeissä.

Suuronnettomuusopas parantaa valmiutta suuronnettomuuden varalta ja kehittää eri auttajien yhteistyötä suuronnettomuuksissa. Suuronnettomuudelle on tyypillistä, ettei se ole hallittavissa päivittäisen perusvalmiuden organisaatiolla ja voimavaroilla vaan toiminnassa tarvitaan eri pelastusviranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen saumatonta yhteistyötä sekä pelastustoiminnan johtamisjärjestelmien ja resurssien tehostettua käyttöä.

Oppaan kirjoittamiseen on osallistunut suuronnettomuuksien pelastustoimintaan osallistuvien toimialojen asiantuntijoita ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita.

Suuronnettomuusopas on käsikirja terveydenhuolto- ja pelastushenkilöstölle sekä kaikille niille toimijoille, joiden tulisi varautua suuronnettomuuden pelastustoimintaan. Lisäksi se soveltuu käsi- ja ohjekirjaksi alan oppilaitoksille ja kursseille.
Tekijät

Maaret Castrén, professori, toimialajohtaja, HYKS Akuutti

Simo Ekman, M.Hc, EH-SH AMK, lääkintäesimies, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Rami Ruuska, pelastusylitarkastaja, ins. AMK., Sisäministeriö/pelastusosasto

Tom Silfvast, LKT, dos., ensihoitopalveluiden koordinoiva ylilääkäri, HYKS erva

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.