Ei tuotteita0,00 €

Ei tuotteita0,00 €

Gerontologia

Gerontologia

Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä, Taina Rantanen (toim.)

3.-4. painos 2016, 563 sivua, sidottu

EAN/tuotenumero:
9789516564602
Saatavuus:
Ei varastossa.
85,00 €

Ihmisen elinajan piteneminen ja siihen liittyvä väestön ikääntyminen ovat merkki yleisestä hyvinvoinnin lisääntymisestä. Tähän myönteiseen kehitykseen liittyy kuitenkin uhkia, kuten eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja toimeentulovaikeuksien lisääntyminen ja vaikeudet taata palvelut tyydyttävän elämänlaadun turvaamiseksi elämän kaikissa vaiheissa. Nämä tosiasiat vaikuttavat yhteiskuntapolitiikan eri sektoreilla ja sosiaali- ja terveyspolitiikan alueella tapahtuvaan suunnitteluun ja toimenpiteisiin.

Monitieteisellä pohjalla toteutettu Gerontologia antaa uusimpiin tutkimustuloksiin perustuvan kokonaiskuvan väestön ikääntymisestä, terveydestä ja toimintakyvystä, yksilön vanhenemiseen liittyvistä muutoksista, toimintakyvyn arvioinnista ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja parantamisen keinoista itsenäisen elämän turvaajina viimeisiin elinvuosiin saakka. Lisäksi tarkastellaan keinoja ja mahdollisuuksia edistää hyvää vanhenemista ja ylläpitää työkykyä.

Gerontologia soveltuu sosiaali- ja terveydenhoitoalaa, lääketiedettä, yhteiskunta- ja kasvatustieteitä, liikuntatieteitä ja terveystieteitä opiskelevien oppikirjaksi. Teos soveltuu myös täydennyskoulutukseen monilla niillä ammattialoilla, joilla ihmisen vanheneminen ja hyvään vanhuuteen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia.