Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria

Kirsti Kumpulainen, Eeva Aronen, Hanna Ebeling, Eila Laukkanen, Mauri Marttunen, Kaija Puura, Andre Sourander (toim.)
1.–3. painos 2017, 840 sivua, nidottu
EAN/tuotenumero
9789516564619
Saatavuus
Varastossa
Suositushinta 127,00 €
Hinta 88,90 €
Perintötekijöiden, inhimillisen vuorovaikutuksen ja elämäntapahtuminen välisten vastavuoroisten yhteyksien vaikutuksen ymmärtäminen aivojen kehittymiseen ja mielen rakentumiseen on avannut uusia näkökulmia lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden etiologiaan ja hoitomenetelmiin. Samanaikaisesti lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitoon ohjaus on lisääntynyt ja varhaisen tuen ja hoidon tärkeys tunnistetaan yleisesti.

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria -teoksessa käsitellään lasten ja nuorten tavallisimmat mielenterveyden häiriöt, niiden tunnetut etiologiset tekijät ja hoidossa yleisimmin käytettävät menetelmät. Lisäksi käsitellään lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan liittyviä erityiskysymyksiä ja lainsäädäntöä.

Kirjan kirjoittamiseen ovat osallistuneet maamme parhaat asiantuntija, ja yhteistyö lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen välillä on toteutettu käytännönläheisesti yhdistämällä sekä lastenpsykiatrian että nuorisopsykiatrian asiantuntemus. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tunnistaa tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöihin liittyvät ominaispiirteet ja huomioida ne lapsia ja nuoria kohdatessaan. Nykyisen tutkimustiedon perusteella lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy on mahdollista ja myös taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi sekä lapsen että nuoren mielenterveyden häiriön hoitaminen ehkäisee aikuisiän mielenterveyden häiriöitä.

Kirjan kohderyhmänä ovat erityisesti lääketieteen ja sen lähialojen opiskelijat, erikoistuvat lääkärit sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät muut ammattilaiset. Kirjasta hyötyvät myös terveydenhuollon, sosiaalihuollon, päivähoidon, koulutoimen ja nuorisotoimen parissa työskentelevät.

Tekijät

Kirsti Kumpulainen
Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri
lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti.

Eeva Aronen
Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto ja HYKS. Perhepsykoterapeutti.

Hanna Ebeling
Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, 
nuorisopsykiatrian dosentti, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Oulun yliopisto ja OYS.  Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, psykoanalyytikko IPA.

Eila Laukkanen
Nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri
psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Psykoanalyytikko IPA.

Mauri Marttunen
Nuorisopsykiatrian professori, Helsingin yliopisto ja HYKS
Tutkimusprofessori, osastojohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 

Kaija Puura
Lastenpsykiatrian dosentti, ylilääkäri
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Tampereen yliopisto ja TAYS. Perhepsykoterapeutti.

Andre Sourander
Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Turun yliopisto, TYKS ja Columbian yliopisto, New York. Perheterapiakouluttaja.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.