Palliatiivinen hoito

Tiina Saarto, Juha Hänninen, Anneli Vainio, Riitta Antikainen (toim.)
3., uudistettu painos 2016, 640 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789516564848
Saatavuus
Varastossa
115,00 €

Palliatiivinen, oireita lievittävä hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun henkeä uhkaava tai kuolemaan johtava sairaus heikentää potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa kärsimystä. Palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystä sekä vaalimaan potilaan ja läheisten elämänlaatua. 

Palliatiivinen hoito on keskeinen terveydenhuollon alue. Elämän loppuvaiheessa sairauden edetessä ja toimintakyvyn heiketessä avuntarve kasvaa. Tautiin suuntautuvat hoidot eivät enää hillitse sairauden etenemistä eivätkä siten riittävästi lievitä sairauden aiheuttamia oireita, jolloin on tarkoituksenmukaista siirtyä oireenmukaiseen hoitolinjaukseen ja keskittyä elämänlaadun vaalimiseen ja kärsimyksen lievittämiseen. 

Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää tavallisimpien oireiden kuten kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisten psykososiaalisessa tukemisessa sekä saattohoidon osaamista. Oikea-aikaisella ja osaavalla palliatiivisella hoidolla potilaille voidaan tarjota arvokasta ja mielekästä elämää sairaudestaan huolimatta elämän loppuun saakka. 

Palliatiivinen hoito -oppikirjan 3. painos on uudistettu sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Kirjaa on laajennettu mm. somaattisten oireiden ja eri potilasryhmien osalta. Käypä hoito -suosituksen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoreettisen koulutusohjelman myötä tietoa on päivitetty näyttöön pohjautuvan tutkimustiedon valossa ja samalla hoitokäytäntöjä tarkentaen. Näyttö perustuu paljolti syöpäpotilaiden hoitoon, mutta päivityksessä on huomioitu kautta linjan myös kuolevan vanhuspotilaan hoidon näkökulma omine erityispiirteineen sekä muihin kuin syöpäsairauksiin kuolevat potilaat. 

Palliatiivinen hoito -oppikirja on suunnattu ammatilliseksi käsikirjaksi lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilöstölle sekä oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille. Kirjaa voivat käyttää työnsä tukena myös mm. omaishoitajat sekä saattohoidossa työskentelevät vapaaehtoiset avustajat.Tekijät

Tiina Saarto
Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto 2014‒; vs. ylilääkäri HYKS Syöpäkeskus 2010‒, LL 1986, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri 1998; LT 1997; syöpätautien ja sädehoidon dosentti 2005; palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 2007; vs. palliatiivisen lääketieteen professori Tampereen yliopisto 2011‒2013; HYKS Syöpäkeskus  1990‒1997 syöpätautien apulaislääkäri, 1998‒2002 syöpätautien erikoislääkäri, 2003‒2006 apulaisylilääkäri, 2007‒2009 osastonylilääkäri; kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntija- ja luottamustehtäviä; Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen (EAPC) hallituksen jäsen 2011–; Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositustyöryhmän jäsen; julkaisuja syöpätaudeista, kuntoutuksesta, elämänlaadusta  ja palliatiivisesta lääketieteestä.

Juha Hänninen
Terhokodin ylilääkäri ja johtaja 1993‒. LL, VTK, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja; Sosiaali- ja terveysministeriön syövän hoito 2010‒2020 työryhmän jäsen,  Hyvä kuolema saattohoitohankkeen (Yhteisvastuu) johtaja 2014‒ , useita kirjoja ja artikkeleita saattohoidosta, kuolemasta ja eutanasiasta. 

Riitta Antikainen 
Geriatrian  professori, Oulun yliopisto 2015‒, (ma 2014‒2015) 2011‒; geriatrian ylilääkäri, Oulun Kaupunginsairaala 2003‒; LL 1978, sisätautien erikoislääkäri 1986, geriatrian erikoislääkäri 1988, LT 2000, geriatrian dosentti 2006; kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntija- ja luottamustehtäviä; tutkija Imperial College London 2001‒2002, 2007‒2009, 2014‒2017; julkaisuja verenpaineesta, elintavoista ja toimintakyvystä. 

Anneli Vainio
Asiantuntija, vapaaehtoislääkäri, Douleurs Sans Frontières, Ranska (Kambodza) 2003, johtaja, Montreal General Hospital Pain Clinic 1999‒2002, apulaisprofessori Anestesiaosasto, McGill yliopisto, Montreal  1997-2002; johtaja, Terhokoti 1988‒1993; erikoislääkäri, HYKS Anestesiologian laitos 1984‒1990; LL  1973, LKT 1990; julkaisuja opioidien farmakologiasta, kivusta ja saattohoidosta; kirjoja humanitaarisesta työstä, matkustamisesta.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.