Ei tuotteita0,00 €

Ei tuotteita0,00 €

Jalkaterveys

Jalkaterveys

Minna Stolt, Anne Flink, Riitta Saarikoski, Petri Väyrynen (toim.)

1. painos 2017, 664 sivua, sidottu

EAN/tuotenumero:
9789516565067
Saatavuus:
Varastossa
79,00 €
Jalkaterveys-kirjan kautta hahmottuu jalkaterveyden merkitys ja vaikutukset yleisterveydelle sekä jalkoihin liittyvien vaivojen tunnistamisen ja hoidon monipuolisuus. Kirjassa paneudutaan alaraajojen ja lapsen kävelyn kehittymiseen sekä alaraajojen rakenteeseen ja toimintoihin. Tutkimiseen ja hoitoon liittyen käsitellään muun muassa biomekaanista tutkimista, alaraajakipujen tutkimista ja hoitoa, toiminnallista harjoittelua sekä kirurgista hoitoa.
Jaloissa ilmenevien iho- ja kynsisairauksien ohella monet pitkäaikaissairaudet, kuten diabetes, vaikuttavat alaraajoihin. Diabeteksen lisäksi käsitellään alaraajoissa ilmeneviä verisuonisairauksia, reumasairauksia sekä neurologisia sairauksia. 
Jalkaterveydenhoitoon sisältyvää moniammatillista ja -alaista osaamista ja yhteistyötä tarkastellaan osana terveydenhoitoa ja terveydenhoitojärjestelmää. Erikseen käsitellään lasten ja nuorten, työikäisten, ikääntyneiden sekä urheilevien ja aktiivisesti liikkuvien jalkaterveyttä. 
Jalkojen omahoidon ohjauksen periaatteiden ja toteutuksen lisäksi kuvataan päivittäiseen omahoitoon sisältyvät asiat. Omahoidon ohjauksen tueksi on laadittu potilasohjeita.
Jalkaterveys on alan ensimmäinen suomenkielinen oppi- ja käsikirja. Sisältö perustuu tutkimustietoon sekä monialaisen ja -ammatillisen tekijäjoukon pitkäaikaiseen työkokemukseen. Tekstiä tukevat runsas kuvitus ja taulukot. 
Jalkaterveys on laadittu käytännön työn tueksi kaikille jalkaterveyteen tai -vaivoihin liittyvää tietoa ja osaamista työssään tarvitseville. Terveydenhuollossa ja apteekeissa työskentelevien ammattilaisten ohella kirjasta hyötyvät terveydenhoitotuotteita myyvät, kenkäalalla työskentelevät sekä liikunta-alan ammattilaiset. Teos soveltuu myös oppikirjaksi.
Jalkaterveys ilmestyy verkko-oppikirjana Duodecim Oppiportissa (www.oppiportti.fi). Terveet jalat -opas (6., uudistettu painos) perustuu tämän kirjan aineistoon.

Tekijät

Minna Stolt, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 2006‒; terveystieteiden tohtori; terveysalan opettajan pedagoginen pätevyys; jalkaterapeutti (AMK).

Anne Flink, Turun yliopistollinen keskussairaala, jalkateräortopedisen yksikön vastuulääkäri 2009‒; ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, lastenkirurgian erikoislääkäri ja kirurgian erikoislääkäri.

Riitta Saarikoski, jalkaterapian lehtori (emerita), Metropolia ammattikorkeakoulu ja sen edeltäjissä 1996‒2011; fysioterapian opettaja; sairaanhoidonopettaja; terveydenhuollon maisteri; jalkaterapeutti (AMK); lymfaterapeutti. 

Petri Väyrynen, fysioterapeutti, yrittäjä, Aktiivi Fysioterapia Tampere Oy; terveystieteiden maisteri, erikoistunut jalkaterä- ja alaraajafysioterapiaan