Patologia

Markus Mäkinen, Olli Carpén, Veli-Matti Kosma, Veli-Pekka Lehto, Timo Paavonen, Frej Stenbäck (toim.)
EAN/tuotenumero
9789516569577
99,00 €
Patologia kattaa sairauksien patogeneesin yleiset mekanismit, elinsysteemille ominaiset patologiset muutokset ja sairauksien kudosopillisen diagnostiikan eri menetelmineen. Hyvä ymmärtämys tautimekanismeista, tautien aiheuttamista elinmuutoksista ja niiden diagnostiikasta auttaa ymmärtämään sairauksien kulkua ja diagnoosin merkitystä hoidon valinnassa. Käytännönläheiset ohjeet tukevat kliinikon ja patologin välistä yhteistyötä. Teos sopii perusoppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille ja käsikirjaksi niin yleis- kuin erikoistumassa oleville ja erikoislääkäreille.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Markus Mäkinen
Patologian ma. professori, Oulun yliopisto 2010–; LL 1993, LT 1998, patologian erikoislääkäri 1999, patologian dosentti 2001; assistentti 1995–2000; yliassistentti 2000–07; apulaisopettaja/kliininen opettaja 2007–10, Oulun yliopisto, patologian laitos.

Olli Carpén
Patologian professori, Turun yliopisto, 2004–, palvelualuejohtaja TYKS-SAPA/patologia 2008–; LL 1982, LKT 1987, patologian erikoislääkäri 1992, patologian dosentti 1994; assistentti 1984–1998, Helsingin yliopisto, patologian laitos; vanhempi tutkija 1998–2003, Suomen Akatemia; anatomian yliopistonlehtori 2003–04, Helsingin yliopisto.

Veli-Matti Kosma
Patologian professori, Itä-Suomen yliopisto 2004–, palveluyksikköjohtaja, KYS-Kuvantamiskeskus 2010–, ylilääkäri, KYS, kliinisen patologian palveluryhmä 2004–; LL 1981, LKT 1987; kokeellisen patologian dosentti 1988; patologian erikoislääkäri 1989; vt. ylilääkäri, 1999–2002, KYS, kliinisen patologian osasto; patologian professori 2002–04, Tampereen yliopisto; patologian ylilääkäri, laboratoriokeskus, TAYS 2002–04.

Veli-Pekka Lehto
Patologian professori ja ylilääkäri, Helsingin yliopisto, Haartman instituutti, patologian osasto 2002–; LL 1974, LT 1983, patologian erikoislääkäri 1983, patologian dosentti 1983; patologian professori, 1988–2002, Oulun yliopisto.

Timo Paavonen 
Patologian professori ja ylilääkäri, Tampereen yliopisto ja Laboratoriokeskus / Fimlab Laboratoriot Oy 2006-; LL 1983, LKT 1985, patologian erikoislääkäri 1990, patologian dosentti 1991; assistentti ja apulaisopettaja 1983-1996, patologian laitos, Helsingin yliopisto; erikoislääkäri ja osastonylilääkäri 1997-2003, patologian osasto HYKS-Laboratoriodiagnostiikka; patologisen anatomian professori ja ylilääkäri 2003-2006, Oulun yliopisto ja OYS.

Frej Stenbäck
Patologian apulaisprofessori ja professori, Oulun yliopisto, 1974–2009; apulaisylilääkäri ja ylilääkäri 1974–2009, Oulun yliopistollinen sairaala, LL 1966, LKT 1970, patologian erikoislääkäri 1974, patologian dosentti 1974; assistentti 1963–1970, Oulun yliopisto; assistant professor, associate professor 1970–74, University of Nebraska Medical Center ja Eppley Institute; lukuisia asiantuntijatehtäviä kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.