Ei tuotteita0,00 €

Roosa nauha -keräykseen 10 %
kampanjatuotteidemme
myynneistä 12.11. asti
Ensimmäinen suomen-
kielinen oppikirja
kotisairaalan eri
osa-alueilta
20., uudistettu painos
päivystystyön tueksi
Alan uusin tieto
3. uudistettu painos
Onko onnellisuutta
mahdollista oppia?
Tietoa ja dialogia
työuupumuksesta
Ihminen tarvitsee
läheisyyttä, turvaa ja
lohdutusta läpi
koko elämän
Tavoitteena kipupotilaan
ymmärtäminen
psykososiaalisena
kokonaisuutena