Ei tuotteita0,00 €

Ei tuotteita0,00 €

Kustannus Oy Duodecimin messuohjelma

Torstai 23.10.2014

Klo 11 Katri Vala

Ulla Järvi
TAUTINEN MEDIA
Terveysvalistuksen ja median suhde on ristiriitainen. Terveyttä käsittelevässä uutisoinnissakin sekoittuvat faktatieto, tunteet ja yksittäiset kokemukset. Kirja on ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys terveysjournalismista.
Haastattelija Tiina Raevaara.

Klo 15 Louhi

Katja Myllyviita
VAPAAKSI VIILTELYSTÄ
Ensimmäinen suomeksi ilmestynyt itsehoito-opas viiltelystä ja sen hoidosta auttaa viiltelijää ja tämän läheisiä ymmärtämään viiltelyn syitä.
Haastattelija Anja Snellman.

Perjantai 24.10.2014

Klo 18.30 Wine Corner

Jan-Henry Stenberg, Matti Holi
IRTI ALKOHOLISTA
Irti alkoholista on itsehoito-opas, jonka avulla on mahdollista saada alkoholin liikakäyttö hallintaan omin avuin.
Haastattelija Anja Snellman.

Sunnuntai 26.10.2014 

Klo 10.30 Akateeminen Kirjakauppa, 6c99

Arto Pietikäinen
KOHTI ARVOISTASI – SUUNTAA MIELEKKÄISIIN MUUTOKSIIN
Kirja auttaa kehittämään psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä taitoja, joita tarvitaan uuden suunnan löytämiseen ja vaikuttavien elämänmuutosten tekemiseen.
Haastattelija Ellen Tuomaala, Mielenterveys-lehti.