Ei tuotteita0,00 €

Ei tuotteita0,00 €

Tuoteluettelo

Tuotteet 1-10 / 241

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Taulukkona  Listana 

Laskeva
 1. Aistiva ja tiedostava mieli - Meditaation näkökulma tietoisuuteen ja psyykeen

  Sanna Aulankoski

  1. painos 2019, 122 sivua, nidottu

  Kirjassa tutkitaan meditaation ja tietoisuustaitojen yhteyksiä ajatteluun, luovuuteen, minuuteen, mielenterveyteen, onnellisuuteen ja elämänkatsomukseen. Kirja antaa eväät itsenäiseen meditointiin ja se on suunnattu kaikille tietoisuudesta kiinnostuneille - etenkin niille, joita aihe kiinnostaa mietiskelyn harjoittamisen lisäksi teoreettisesti.
  Lue lisää...
  32,00 € Ostoskoriin >
 2. Aivovammojen kuntoutus

  Sirkku Lindstam, Aarne Ylinen (toim.)

  1. painos 2012, 179 sivua, nidottu

  Aivovammat ja niiden kuntoutus ovat yksi haasteellisimmista kysymyksistä sosiaali- ja terveysalalla. Aivovammojen kuntoutus -kirja tarjoaa terveydenhuollon työntekijöille käytännönläheistä tietoa aivovammojen diagnosoinnin tueksi ja esittelee aivovammojen kuntoutuksen eri osa-alueet.


  Lue lisää...
  50,00 € Ostoskoriin >
 3. Akuuttihoidon laitteet

  Pekka Pölönen, Tero Ala-Kokko, Kai Helveranta, Helena Jäntti, Anne Kokko (toim.)

  1. painos 2013, 280 sivua, nidottu

  Opas sisältää ohjeet akuutisti ja kriittisesti sairaiden potilaiden diagnostiikka-, valvonta- ja hoitolaitteiden käytöstä. Teos on laadittu ensihoidon, päivystyksen ja tehohoidon apuvälineeksi. Se on hyödyllinen myös työhön perehdyttämisessä ja laitekoulutuksessa sekä perusopinnoissa.
  Lue lisää...
  63,00 € Ostoskoriin >
 4. Akuuttihoidon lääkkeet

  Akuuttihoidon lääkkeet

  Ilkka Parviainen, Stepani Bendel, Juha Grönlund, Maija Kaukonen, Irma Koivula (toim.)

  5., uudistettu painos 2019, n. 220 sivua, nidottu

  Oppaassa on ohjeet lähes kahdesta sadasta sairaalakäytössä olevasta lääkeaineesta. Opas auttaa lääkehoidon toteutuksessa. Se on tarkoitettu sairaaloissa ja muualla päivystysyksiköissä sekä ensihoidossa työskenteleville lääkäreille, sairaanhoitajille sekä ensihoitajille. Myrkytysten hoidossa käytettävät lääkkeet ovat siirtyneet uuteen Myrkytysten hoito -oppaaseen (2019).
  Lue lisää...
  62,00 €
  Saatavuus:
  Tulossa
 5. Akuuttihoito

  Kustannus Oy Duodecim (toim.)

  Terveysportin Akuuttihoito on nopea väylä akuutti- ja tehohoidossa tarvittavaan käytännön tietoon. Tarjoukset organisaatiokäytöstä: terveysportti@duodecim.fi
  Lue lisää...
  24,00 € Ostoskoriin >
 6. Akuuttihoito-opas

  Markku Mäkijärvi, Veli-Pekka Harjola, Hannu Päivä, Juha Valli, Eija Vaula (toim.)

  Terveysportin Akuuttihoito-opas kattaa päivystyksessä kohdattavat kaikki yleiset tilanteet ja useimmat harvinaiset hätätilanteet. Tarjoukset organisaatiokäytöstä: terveysportti@duodecim.fi
  Lue lisää...
  10,00 € Ostoskoriin >
 7. Akuuttihoito-opas

  Markku Mäkijärvi, Veli-Pekka Harjola, Hannu Päivä, Juha Valli, Eija Vaula (toim.)

  20., uudistettu 2018, 768 sivua, nidottu

  Akuuttihoito-opas on luotettava ja ajantasainen apu päivystystilanteisiin. Oppaan 20. painoksessa on keskeiset artikkelit kultakin osa-alueelta. Erityistä huomiota on kiinnitetty oirelähtöiseen tarkasteluun sekä päivystystapausten toimintalinjojen hahmottumiseen.
  Lue lisää...
  82,00 € Ostoskoriin >
 8. Alkoholiriippuvuus

  Mauri Aalto, Hannu Alho, Kalervo Kiianmaa, Lolan Lindroos (toim.)

  3., uudistettu painos 2015, 272 sivua, nidottu

  Kirja käsittelee alkoholiriippuvuuden tunnistamista, hoitomuotoja ja -järjestelmää sekä kuntoutumista. Muita aiheita ovat mm. riippuvuuden kehittyminen, alkoholin aiheuttamat sairaudet, lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset, sekakäyttö, nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäyttö. 3. painoksessa tiedot on ajantasaistettu kauttaaltaan. Aikaisempaa laajemmin käsitellään muun muassa vieroitushoitoa sekä lääkehoitoa.
  Lue lisää...
  48,00 € Ostoskoriin >
 9. Allergiset sairaudet ja astma

  Allergiset sairaudet ja astma

  Mika Mäkelä, Ilkka Harvima, Paula Kauppi, Johannes Savolainen, Pia Ralli (toim.)

  1. painos 2019, 500 sivua, sidottu

  Kirjassa tarkastellaan monipuolisesti allergisten sairauksien mekanismeja, diagnostiikkaa ja hoitoa. Käsiteltäviä allergioita ja yliherkkyyksiä ovat siitepölyallergiat, eläinallergiat, ruokayliherkkyys ja lääkeyliherkkyydet. Keskeisen osan teosta muodostavat astman diagnostiikkaa ja hoitoa sekä hoidon ohjausta kuvaavat luvut. Erikseen käsitellään lasten astmaa ja ruokayliherkkyyttä.
  Lue lisää...
  109,00 €
  Saatavuus:
  Tulossa
 10. Altistelähtöinen työterveysseuranta

  Kirsi Karvala, Timo Leino, Panu Oksa, Tiina Santonen, Markku Sainio, Jari Latvala, Jukka Uitti (toim.)

  1.-2. painos 2019, 258 sivua, nidottu

  Altistelähtöinen työterveysseuranta uudistaa erityisen sairastumisen vaaran perusteella tehtävät terveystarkastukset. Uusi ”sininen kirja” kattaa terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä, joista on säädetty valtioneuvoston asetuksella.
  Lue lisää...
  72,00 € Ostoskoriin >

Tuotteet 1-10 / 241

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Taulukkona  Listana 

Laskeva