Fysiatria

Jari Arokoski, Marja Mikkelsson, Timo Pohjolainen, Eira Viikari-Juntura
2015
EAN/tuotenumero
9789516565968
70,00 €
Oppiportin Fysiatria -verkko-oppikirjassa keskitytään erityisesti ihmisen toimintakykyyn. Erikoisalan keskeisenä tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus tavalla, joka huomioi potilaan elämäntilanteen kokonaisuutena. 

Fysiatrian sisältö on päivitetty viimeisimmän tutkimustiedon ja Käypä hoito -suositusten perusteella. Keskeistä sisältöä ovat mm. toiminnallinen anatomia, elinkohtainen ja kineettisten toimintaketjujen kliininen tutkiminen, sairauksien ja oireyhtymien diagnostiset kriteerit sekä toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen perusteet. Alan aktiivinen tieteellinen tutkimustyö on tuonut runsaasti uusia menetelmiä erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien toimintakyvyn arviointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. 

Fysiatria -teosta käytetään kaikissa maamme lääketieteellisissä tiedekunnissa peruskoulutuksen fysiatrian oppiaineen ensisijaisena oppikirjana. Lisäksi se on hyvä lähdeteos fysiatriaan erikoistuville lääkäreille ja erikoislääkäreille. Teos sopii myös hakuteokseksi yleislääkäreille ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä muiden ammattiryhmien opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä fysiatrian tarjoamiin keinoihin auttaa potilasta.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.