Kustannus Oy Duodecim, Verkkokauppa

Tietosuojaseloste

Tarkistettu ja päivitetty 16.2.2023

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Kustannus Oy Duodecimin Verkkokauppaa ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Kustannus Oy Duodecim
Kaivokatu 8
00100 Helsinki
puh. 09 618 851
e-mail: info(at)duodecim.fi
Y-tunnus: 0558287-1

Rekisterin nimi

Kustannus Oy Duodecimin Verkkokaupan asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Keräämme Verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan Verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme Verkkokaupan asiakkaan henkilötietoja Kustannus Oy Duodecimin ja asiakkaan välisen:

 • Asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.
 • Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen.
 • Verkkokaupan kampanjoiden ja uutuustuotteiden markkinointiin.
 • Liiketoimintamme kehittämiseen ja suunnitteluun.

Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on Kustannus Oy Duodecimin ja asiakkaan tilauksen perusteella syntynyt sopimussuhde. Asiakassuhteen perusteella Kustannus Oy Duodecimille syntyy myös oikeutettu etu lähettää asiakkaalle sähköistä suoramarkkinointia.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme info(at)duodecim.fi.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Tallennamme Verkkokaupan asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yritystiedot ja Y-tunnus
 • Tilaushistoria
 • Asiakasryhmä
 • Asiakasnumero
 • Asiakastilin luontipäivämäärä (rekisteröitynyt asiakas)
 • Käyttäjätunnus ja salasana (rekisteröitynyt asiakas)
 • Kirjautumiskerrat ja viimeisin kirjautumispäivämäärä (rekisteröitynyt asiakas)

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto

Saamme Verkkokaupan asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan. Voimme kerätä, tallettaa ja päivittää tietoja myös muista Kustannus Oy Duodecimin henkilörekistereistä.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme info(at)duodecim.fi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia. Verkkokaupan asiakkaan kirjatilaukset käsittelee Kirjavälitys Oy ja maksutiedot ovat Paytrail Oyj:n rekisterissä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. 

Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Verkkokaupan asiakasrekisterin sähköiseen aineistoon on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Verkkokaupan asiakkaan oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(at)duodecim.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).

Evästeet

Käytämme eväs­teitä verkkokaupan ominaisuuksien toteuttamiseen, palvelun käytön analysointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen sekä mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen. Voit halutessasi antaa suostumuksen evästeiden käyttöön verkkokaupan evästeasetusten kautta. Lue lisää evästekäytännöistä: https://verkkokauppa.duodecim.fi/evastekaytannot