Ei tuotteita0,00 €

Duodecim

Ihminen tarvitsee
läheisyyttä, turvaa ja
lohdutusta läpi
koko elämän
Tavoitteena kipupotilaan
ymmärtäminen
psykososiaalisena
kokonaisuutena
Ensimmäinen suomen-
kielinen oppikirja
kotisairaalan eri
osa-alueilta
Alan uusin tieto
3. uudistettu painos
Mistä syövässä
on kyse?