Ei tuotteita0,00 €

Duodecim

Hyvä palliatiivinen hoito
lievittää kärsimystä ja
vaalii elämänlaatua
4., uud. painos:
perusteellisesti
uudistunut tiivis
tietopaketti!
Työelämäosaamisesta
tukea terveydenhuollon
ammattilaisille
Käytännön
työn apuväline
diagnostiikkaan
ja hoitoon
Edellytykset
turvalliselle
verensiirrolle
Käytännön
työn avuksi