Ei tuotteita0,00 €

Duodecim

Muistisairauksia
voidaan ehkäistä,
tunnistaa varhain
ja hoitaa
Käytännönläheiset
ohjeet päivystys-
tilanteisiin
Tunnetaidot lisäävät
elämänlaatua
ja terveyttä
Sosiaalisten tilanteiden
pelosta voi päästä
eroon