Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto

Pekka Larivaara, Sirpa Lindroos, Taina Heikkilä (toim.)
EAN/tuotenumero
9789516566521
54,00 €
Oppiportin Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto -verkkokirjassa kuvataan, kuinka pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen perustuva työn järjestäminen tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden työskennellä potilaan ja koko perheen kanssa.

Lääketiede on perinteisesti hoitanut potilaita lähinnä yksilöinä noudattaen biolääketieteellistä lähestymistapaa. Tieteelliset havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että hoitotyöhön tarvitaan etenkin perusterveydenhuollossa laajempaa näkökulmaa. Omalääkärijärjestelmä tai muu pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen perustuva työn järjestelytapa tarjoaa lääkärille mahdollisuuden työskennellä potilaan ja koko perheen kanssa. Näin syntyy luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa lääkärille kertyy vähitellen enenevästi tietoa perheen aiemmista vaiheista, muutoksista ja kriisivaiheista, sekä näiden tapahtumien käsittelytavoista. Avuksi lääkärit ja muut perusterveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat kuitenkin systemaattista koulutusta ja uusien moniammatillisten työtapojen kehittämistä.

Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto -kirjassa käytetään viitekehyksenä biopsykososiaalista diagnosointi- ja hoitomallia, joka käyttää potilaiden hoidossa perhelääketieteellisiä ja perheterapeuttisia hoitomenetelmiä. Malli ottaa huomioon potilaan ja perheen, mutta myös moniammatillisen tiimin, jonka kanssa lääkäri työskentelee terveydenhuollossa, mm. neuvolassa, sekä sosiaali- ja koulutoimessa. Perheterapeuttien näkökulma on vahvasti esillä useissa kirjan artikkeleissa. Kirjassa pohditaan miten kaikenlaisten perheiden, myös uus- ja sateenkaariperheiden, omia voimavaroja parhaiten hyödynnetään hoitotyössä. Kirjassa käsitellään lisäksi mm. somatisaatiota, mielenterveydenongelmia, päihteiden käyttöä ja perheväkivaltaa.

Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto on tarkoitettu yleislääkäreille, työterveyslääkäreille, psykiatreille, perheterapeuteille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutoimen ammattilaisille. Lisäksi kirja sopii näiden alojen opiskelijoille.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.


Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.