Geriatria

Reijo Tilvis, Kaisu Pitkälä, Timo Strandberg, Raimo Sulkava, Matti Viitanen (toim.)
2016
EAN/tuotenumero
9789516566033
53,00 €
Geriatria-kirja käsittelee kattavasti vanhenemisen fysiologiaa sekä vanhenemismuutosten yhteyksiä sairauksien ilmenemiseen ja hoidon ongelmiin.

Geriatria-kirjassa on kuvattu yksityiskohtaisesti vanhusten yleisten oireyhtymien syntymekanismeja, niiden erotusdiagnostiikkaa selvittelytapoja. Teoksen alussa esitellään vanhenemisen elismistössä aiheuttamien muutosten lisäksi niitä eristyispiirteitä, joita vanhuspotilaan hoidossa tulee ottaa huomioon sekä vanhusten palvelujärjestelmiä. Tautikohtainen osa on tiivis tietopaketti, jossa esitellään ikääntyneiden sairauksien kliiniset ilmentymät ja hoidon erityispiirteet.

Geriatria-kirjan tavoitteena on esittää vanhusten sairauksien problematiikkaa mahdollisimman realistisesti ja käytännönläheisesti samalla uusin tutkimusnäyttö huomioon ottaen.

Teos on suunnattu ensisijaisesti lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Teos sisältää keskeistä ja käytännönläheistä tietoa myös muille vanhusten hoitotyötä tekeville.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Reijo Tilvis on geriatrian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa. LL 1973, LKT 1980, kokeellisen sisätautiopin dosentti 1982, sisätautiopin dosentti 1984. Sisätautien erikoislääkäri 1982, geriatrian erikoislääkäri 1985. 

Kaisu Pitkälä on yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon professori Helsingin yliopistossa. LL 1983, LKT 1991, geriatrian dosentti 2003, geriatrian erikoislääkäri 1996, yleislääketieteen erikoislääkäri 1997, sisätautien erikoislääkäri 1999.

Timo Strandberg on geriatrian professori Helsingin ja Oulun yliopistossa. LL 1978, LKT 1983, kokeellisen sisätautiopin dosentti 1992, sisätautien erikoislääkäri 1992, geriatrian erikoislääkäri 1993. 

Raimo Sulkava on geriatrian emeritusprofessori Itä-Suomen yliopistossa. LL 1974, LKT 1983, neurologian dosentti 1985, neurologian erikoislääkäri 1980, geriatrian erikoislääkäri 1985. 

Matti Viitanen on geriatrian professori Turun yliopistossa. LL 1975, LKT 1987, geriatrian dosentti 1991, sisätautien erikoislääkäri 1983, geriatrian erikoislääkäri 1988.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.