Kliinisen tutkimuksen etiikka - Opas tutkijoille ja eettisille toimikunnille

Tapani Keränen, Amos Pasternack
EAN/tuotenumero
9789516562837
31,00 €
Kliininen tutkimus on ihmisillä tehtävää lääketieteellistä tutkimusta. Tutkimukseen ryhdytään, kun perustutkimuksessa on tehty jokin löydös, jonka merkitys ihmiselle halutaan selvittää, tai kun potilastyössä on kohdattu jokin yleinen kliininen ongelma.

Ihmiseen kohdistuvassa tutkimuksessa kajotaan ihmisen yksityisyyteen, joten se on eettisesti hyvin herkkä asia. Siksi tutkimuseettinen pohdinta onkin olennainen osa kliinistä tutkimusta aina suunnitteluvaiheesta tutkimustulosten julkaisemiseen saakka.

Tutkimus käynnistetään tutkijan saatua eettisen toimikunnan arvioon perustuvan puoltavan lausunnon. Tutkimuksen edetessä voi nousta esiin uusia eettisiä kysymyksiä, jotka on selvitettävä tutkimusryhmän sisällä. Ne voivat johtaa alkuperäisen tutkimussuunnitelman merkittäviin muutoksiin, joihin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto. 

Ensisijaisesti oppaaksi ja käsikirjaksi tarkoitettu Kliinisen tutkimuksen etiikka - Opas tutkijoille ja eettisille toimikunnille tarjoaa mahdollisimman käytännönläheisiä ohjeita kliinisen lääketieteen tutkijoille heidän pohtiessaan tutkimussuunnitelmiensa eettisiä näkökohtia ja laatiessaan eettiselle toimikunnalle osoitettavaa lausuntohakemusta. Teos auttaa myös eettisiä toimikuntia niiden tehtävässä arvioida ennakolta lausuntohakemuksina osoitettujen tutkimusten eettisyyttä.

Kliinisen tutkimuksen etiikka - Opas tutkijoille ja eettisille toimikunnille soveltuu myös oppikirjaksi.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Tapani Keränen
Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. LL 1973 (Kuopion yliopisto), LKT 1988 (Kuopion yliopisto). Neurologian erikoislääkäri 1987. Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri 1990. Neurologian dosentti 1990, Kuopion yliopisto. Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon dosentti 2005, Tampereen yliopisto. Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) puheenjohtaja vuodesta 2014. Julkaisuja neurologian ja kliinisen farmakologian alalta.

Amos Pasternack
Sisätautiopin emeritusprofessori, Tampereen yliopisto. LL 1961 (HY), LKT 1961 (HY). Sisätautien erikoislääkäri
1967, nefrologian erikoislääkäri 1969. Apulaisprofessori, sisätaudit (HY) 1973–1976, professori, sisätaudit (TaY)
1976–2001. Ylilääkäri TAYS sisätautien klinikka 1976–2001. Dekaani TaY lääketieteellinen tiedekunta 1987–1991,
1995–2001. Nefrologiyhdistys pj. 1974–1975, Suomen sisätautilääkäriyhdistys pj. 1979–1980, Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim pj. 2001–2005. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eettisen toimikunnan puheenjohtaja. Julkaisuja nefrologian, sisätautien, lääkärikoulutuksen ja etiikan alalta.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.