Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle -koulutuskokonaisuus

Lääketietokeskus Oy
EAN/tuotenumero
9789516566866
260,00 €
Hoitohenkilökunnalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä. Hoitaja tarkistaa viime kädessä, että oikea potilas saa oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikein annosteltuna.

Kurssit ovat käytännönläheisiä. Ne sisältävät ajankohtaista tietoa, aktivoivia potilastapauksiin liittyviä tehtäviä ja lyhyitä opetusvideota. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista. Kurssit ovat lääkealan asiantuntijoiden tekemiä.

Verkkokurssit on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille. Ne soveltuvat myös sairaanhoitajille ja muille lääkehoitoa toteuttaville hoitotyön ammattilaisille. IV-antibioottihoitoa käsittelevä kurssi on tarkoitettu sairaanhoitajille.

Kokonaisuuteen kuuluvat verkkokurssit:
Turvallinen lääkehoito hoitotyössä
Kotihoidon lääkitysturvallisuus
Lääkehaitta — miten toimin?
Iäkkään monilääkitys
Lääkehoidon seuranta
IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa
Iäkkään kivunhoito
Tunnetko riskilääkkeet? 
PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet 
Inhaloitavat lääkevalmisteet

Tilaus oikeuttaa aineistojen 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. 


Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.