Lastenneurologia

Helena Pihko, Leena Haataja, Heikki Rantala (toim.)
EAN/tuotenumero
9789516567573
34,00 €

Teoksessa esitellään lapsen normaali kehitys ja sen yleisimmät neurologiset poikkeavuudet, kuten puheen- ja kielenkehityksen sekä motoriikan häiriöt, oppimisvaikeudet, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, autismikirjon häiriöt sekä kehitysvammaisuus. 

Lastenneurologia kuvaa tavallisia lasten neurologisia oireita ja sairauksia, kuten päänsärky, sekä harvinaisia neurologisia sairauksia, kuten neuromuskulaarisairaudet. Mukana ovat myös lastenneurologisen kuntoutuksen periaatteet ja menetelmät. Teoksessa käsitellään diagnostiset tutkimusmenetelmät ja pohditaan aiheeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lastenneurologia on suunnattu lääketieteen opiskelijoille ja lääkäreille. Teoksen toivotaan palvelevan myös lasten parissa toimivia moniammatillisia yhteisöjä sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa sekä erityispedagogiikan toimijoita.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Helena Pihko
Lastenneurologian professori (Helsingin yliopisto). Ylilääkäri (HYKS Lasten ja nuorten sairaala, lastenneurologian klinikkaryhmä).

Leena Haataja
Lastenneurologian professori (Turun yliopisto). Ylilääkäri (TYKS Lasten ja nuorten klinikka, lastenneurologian vastuualue).

Heikki Rantala
Lastenneurologian professori (Oulun yliopisto). Ylilääkäri (OYS Lasten ja nuorten klinikka, lastenneurologian toimialue).

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.