Peliriippuvuus

Hannu Alho, Mauri Aalto, Sari Castrén ja Mari Pajula (toim.)
EAN/tuotenumero
9789523600614
33,00 €
Peliriippuvuus käsittelee sekä rahapelaamista että digipelaamista. Teos tukee ongelmallisen pelaamisen varhaista tunnistamista ja hoitoa sekä auttaa hahmottamaan pelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisykeinoja. 

Teoksessa tarkastellaan pelaamisen yleisyyttä ja yhteiskunnallista merkitystä sekä sukupuolten ja ikäryhmien välisiä eroja. Pelaamiseen liittyvien haittojen näkökulmasta käsitellään muun muassa pelien saatavuutta, koukuttavuutta ja vuorovaikutuksellisuutta sekä pelillistämistä. 

Peliriippuvuuksiin liittyy neurobiologisia muutoksia erityisesti aivojen palkitsemisjärjestelmissä ja impulssin hallinnassa. Muutokset ovat samankaltaisia kuin muissa riippuvuushäiriöissä. Myös monet ongelmille altistavat ja riippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat tekijät ovat samoja. 

Teoksessa kuvataan pelaamisen motiiveja, peliongelmien tunnusmerkkejä sekä arvioinnissa käytettäviä mittareita. Ongelmien hoidossa keskeisiä ovat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvat menetelmät. Itsehoidolla, vertaistuella ja läheisten huomioimisella on suuri merkitys. Taloudellinen neuvonta on tärkeää erityisesti rahapeliongelmiin liittyvässä velkaantumisessa. 

Peliriippuvuus on ensimmäinen peliongelmia käsittelevä suomenkielinen oppi- ja käsikirja. Teos on suunnattu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisille sekä alojen opettajille ja opiskelijoille. Se on hyödyllinen kaikille, joiden työtehtävät liittyvät pelaamiseen, peliongelmiin tai niiden ehkäisyyn. Teos sopii myös omaa pelaamistaan pohtiville ja peliongelmiin hoitoa tarvitseville sekä heidän läheisilleen. 

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Päätoimittaja

Hannu Alho LT; päihdelääketieteen professori, alkoholisairauksien ylilääkäri, Helsingin yliopisto ja HUS; tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toimittajat

Mauri Aalto LT; päihdelääketieteen professori, Tampereen yliopisto; ylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, psykiatria.

Sari Castrén FT, psykologi; erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hyvinvointivaikuttajat -osasto, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö; psykologian dosentti, Turun yliopisto; kansanterveystieteen dosentti, Helsingin yliopisto.

Mari Pajula VTM; erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.