Mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus

Tuovi Hakulinen,Tiina Mäenpää,Anna Sofia Sarvasmaa,Tiina Putkuri
EAN/tuotenumero
9789523601536
150,00 €

Noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä alkaa jo kouluiässä. Kouluterveydenhoitajat kohtaavat terveystarkastuksissa vuosittain koko ikäluokan ja ovat avainasemassa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä. Oppiportin uudessa kolmen verkkokurssin koulutuskokonaisuudessa perehdytään mielenterveyden edistämiseen kouluterveydenhuollossa.

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa -kurssilla käydään läpi mielenterveysongelmien riskitekijät ja mielenterveyttä suojaavat tekijät. Kurssilla opit hyödyntämään ennaltaehkäisevää psykoedukaatiota ja muita konkreettisia keinoja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

Mielenterveysongelmien kohtaaminen kouluterveydenhuollossa -kurssilla käsitellään yleisimpiä mielenterveysongelmia ja niiden kohtaamista ja tunnistamista kouluterveydenhuollossa. Kurssilla opit tuntemaan erilaisia arvioinnissa hyödynnettäviä kyselylomakkeita. Lisäksi opit antamaan psykoedukaatiota ja käyttämään muita oireita lievittäviä menetelmiä.

Masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus kouluterveydenhuollossa -kurssilla käsitellään masennuksen, ahdistuksen ja itsetuhoisuuden tunnistamista, oireiden arviointia ja niiden lievittämistä. Lisäksi käsitellään jatkohoidon järjestämistä.

Verkkokurssit on suunnattu kouluterveydenhoitajille, mutta soveltuvat myös muille ammattiryhmille. Verkkokurssien sisältö painottuu yläkouluikäisiin oppilaisiin.

Tekijät

Th, TtT, dosentti Tuovi Hakulinen, toimii tutkimuspäällikkönä THL:lla.

Th, TtT Tiina Mäenpää, toimii Terveydenhoitajaliiton puheenjohtajana.

LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Anna Sofia Sarvasmaa, toimii osastonlääkärinä HUS nuorisopsykiatriassa.

Th, TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa. On toiminut kouluterveydenhoitajana Espoon kaupungilla ja sairaanhoitajana HUS nuorisopsykiatriassa.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.