Kuntoutuminen

Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa Salminen, Marketta Rajavaara, Susanna Melkas (toim.)
2., uudistettu painos 2022, 512 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789523602649
Saatavuus
Varastossa
102,00 €
Yksilön aktiivista osallistumista ja sitoutumista painottava kuntoutuminen on viimeisten vuosien aikana tullut vallitsevaksi. Kuntoutujan omat arvot, motivaatio, sitoutuminen ja aktiivisuus, kuntoutuksen yksilöllistäminen kunkin elämäntilanteen ja kuntoutumistarpeiden mukaan sekä ympäristötekijöiden huomioiminen ovat tärkeitä muutoksen mahdollisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kirjassa tarkastellaan sitä, mitä onnistunut kuntoutumisen prosessi edellyttää yksilöltä, kuntoutuksen ammattilaisilta, sosiaali- ja terveydenhuollon muulta henkilöstöltä, kuntoutujan läheisiltä sekä kuntoutuksen järjestäjiltä.

Kirjan luvuissa kuvataan vaikuttavan kuntoutusprosessin toteutus kuntoutustarpeen tunnistamisesta omatoimiseen harjoitteluun siirtymiseen. Eri ikäryhmien -- lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet -- kuntoutustarpeeseen ja kuntoutumisen toteutumiseen liittyvät erityispiirteet käydään läpi.

Kirjaan lisättyjä uusia lukuja ovat näön ja kuulon kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, päihdekuntoutus, vankien kuntoutus sekä luvut fysio-, toiminta- ja puheterapioista sekä neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Kaikki edellisen painoksen luvut on muokattu vastaamaan niin lisääntyvää tutkimustietoa kuin arjen käytäntöjä.

Kuntoutuminen soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville ja alaa opiskeleville sekä muilla aloilla kuntoutusta toteuttaville.

Tekijät

Ilona Autti-Rämö
Palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri vuodesta 2018, sitä ennen toiminut mm. Kelan johtavana ylilääkärinä, Kelan tutkimusosaston kuntoutustutkimuksesta vastaavana tutkimuspäällikkönä, FinoHTAn ylilääkärinä, lastenneurologina HUS:ssa sekä Käypä Hoito -toimittajana. LL 1982, lastenneurologian erikoislääkäri 1993, LKT 1993, lastenneurologian dosentti 2006, Kelan tutkimusprofessori 2010. Kuntoutuksen (2002) ja hallinnon (2005) erityispätevyydet. 

Anna-Liisa Salminen
Tutkimusprofessori Kelan tutkimusyksikössä. Toimintaterapeutti 1978, PhD 2000, kuntoutuksen ja toimintaterapian dosentti 2012. Euroopan apuvälineyhdistyksen (AAATE) hallituksen jäsen 2003--2011. Kelan kuntoutusasian neuvottelukunnan ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:n tieteellisen toimikunnan jäsen. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) puheenjohtaja. 

Marketta Rajavaara
Valtiotieteen tohtori 2007. Hyvinvointipalvelujen osa-aikainen professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2008 alkaen. Vastaa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta hyvinvointipalvelujen erikoisalalla. Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:n tieteellisen toimikunnan jäsen, Kuntoutus-lehden toimitusneuvoston jäsen, Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunnan jäsen, Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) varapuheenjohtaja ja Huoltaja-säätiön hallituksen jäsen. 

Susanna Melkas
Neurologisen kuntoutuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa vuodesta 2019. Neurologisesta kuntoutuksesta vastaava ylilääkäri HUS Neurokeskuksessa vuodesta 2020. Neurologian dosentti 2016, LT 2013, neurologian erikoislääkäri 2011, LL 2001. Graafikon tutkinto 1986. Kuntoutuksen ja muistisairauksien erityispätevyydet 2018. Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:n hallituksen ja European Forum for Research in Rehabilition (EFRR) -järjestön hallituksen jäsen.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.