Gerontologia

Taina Rantanen, Katja Kokko, Sarianna Sipilä, Anne Viljanen (toim.)
2023
EAN/tuotenumero
9789523603011
52,00 €
Vanhenemista on kaikilla yhteiskunnan aloilla syytä tarkastella tiedon, ei luulon varassa. Väestön iän karttumista on ennakoitu jo pitkään. Sitä vastoin vanhuuden elämänvaiheen muutokset ovat olleet niin nopeita, että yleinen käsitys vanhuudesta on jäänyt osittain vanhanaikaiseksi. Uusimpaan tietoon pohjautuvan monialaisen vanhenemista ja vanhuutta kuvaavan teoksen tarve on ilmeinen.

Täysin uudistettu Gerontologia sisältää ajanmukaista tietoa vanhenemisen tutkimisesta ja siitä, miten sosiaaliset tekijät, kulttuuri ja aika muuttavat vanhenemista. Väestön rakennetta, määrää ja terveyttä kuvataan uusimman tiedon pohjalta. Kirja sisältää perustiedot ihmisen fyysisestä, psykologisesta sekä aistien vanhenemisesta. Lisäksi kirjassa kuvataan, miten ihminen voi itse valmistautua vanhenemiseen ja edistää omaa hyvinvointiaan. Lopuksi esitellään terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tarvittavaa gerontologista asiantuntijuutta.

Kirja sopii erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa. Se on oiva oppikirja myös liikunnan, lääketieteen ja psykologian aloille. Lisäksi se soveltuu vanhenevan väestön terveyden, toimintakyvyn, liikunnan, kuntoutuksen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin parissa työskenteleville.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.


Tekijät

Päätoimittaja

Taina Rantanen
Gerontologian ja kansanterveyden professori vuodesta 2005 Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. 

Toimittajat

Katja Kokko
Tutkimusjohtaja vuodesta 2014 Gerontologian tutkimuskeskuksessa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. 

Sarianna Sipilä
Liikuntagerontologian professori vuodesta 2013 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. 

Anne Viljanen
Gerontologian ja kansanterveyden yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2014. 

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.