Kuntoutuminen

Ilona Autti-Rämö, Susanna Melkas, Marketta Rajavaara, Anna-Liisa Salminen
2022
EAN/tuotenumero
9789523603028
61,00 €
Yksilön aktiivista osallistumista ja sitoutumista painottava kuntoutuminen on viimeisten vuosien aikana tullut vallitsevaksi. Kuntoutujan omat arvot, motivaatio, sitoutuminen ja aktiivisuus, kuntoutuksen yksilöllistäminen kunkin elämäntilanteen ja kuntoutumistarpeiden mukaan sekä ympäristötekijöiden huomioiminen ovat tärkeitä muutoksen mahdollisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Teoksessa kuvataan vaikuttavan kuntoutusprosessin toteutus kuntoutustarpeen tunnistamisesta omatoimiseen harjoitteluun siirtymiseen. Eri ikäryhmien kuntoutustarpeeseen ja kuntoutumisen toteutumiseen liittyvät erityispiirteet käydään läpi.

Uusia lukuja ovat näön ja kuulon kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, päihdekuntoutus, vankien kuntoutus sekä luvut fysio-, toiminta- ja puheterapioista sekä neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Sisältö on muokattu vastaamaan niin lisääntyvää tutkimustietoa kuin arjen käytäntöjä.

Kuntoutuminen soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville ja alaa opiskeleville sekä muilla aloilla kuntoutusta toteuttaville.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Ilona Autti-Rämö
Palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, LKT 1993, lastenneurologian dosentti 2006, Kelan tutkimusprofessori 2010. Kuntoutuksen ja hallinnon erityispätevyydet.

Anna-Liisa Salminen
Tutkimusprofessori Kelan tutkimusyksikössä. PhD 2000, kuntoutuksen ja toimintaterapian dosentti 2012.

Marketta Rajavaara
Valtiotieteen tohtori 2007. Hyvinvointipalvelujen osa-aikainen professori Helsingin yliopistossa.

Susanna Melkas
Neurologisen kuntoutuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Neurologisesta kuntoutuksesta vastaava ylilääkäri HUS Neurokeskuksessa. Neurologian dosentti 2016, LT 2013.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.