Kliininen neuropsykiatria

Kati Juva, Christer Hublin, Hely Kalska, Jyrki Korkeila, Markku Sainio, Pekka Tani, Risto Vataja (toim.)
2021
EAN/tuotenumero
9789523603486
58,00 €
Tietämys aivojen ja mielen välimaastossa toimivasta neuropsykiatriasta on merkittävästi lisääntynyt. Erityisesti toiminnalliset oireet – monenlaiset todelliset fyysiset ja psyykkiset oireet ilman todettavissa olevaa elimellistä syytä tai altistetta – ovat olleet vilkkaan tutkimuksen kohteena. Vasta aivan viime aikoina olemme oppineet ymmärtämään toiminnallisten oireiden riskitekijöitä ja syntymekanismeja.

Kauttaaltaan uudistetussa Kliininen neuropsykiatria -teoksessa kuvataan laajasti näitä mekanismeja, potilaan kohtaamisen ja tutkimisen haasteita sekä hoitolinjojen hahmottamista. Aivojen ja mielen sairaudet ja häiriöt johtavat usein eettisiin ja filosofisiinkin pulmiin. Ne aiheuttavat muutoksia ihmisyyden kannalta keskeisinä pidetyillä alueilla: tietoisuudessa, ajattelussa, tunne-elämässä ja persoonallisuudessa. Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy myös yhteiskunnallisesti merkittävä haaste, sillä ne aiheuttavat usein voimakasta työ- ja toimintakyvyn laskua sekä monesti jopa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon tarpeen

Muita uusia teemoja ovat kehitysvammaisuus, geenitutkimukset neuropsykiatriassa, sukupuoliristiriidan käsittely sekä kuntoutuminen neuropsykiatrisissa häiriöissä.

Kliininen neuropsykiatria on suunnattu neuropsykiatriasta kiinnostuneille lääkäreille, psykologeille, toimintaterapeuteille ja muille alan ammattilaisille sekä näiden alojen opiskelijoille.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

LT, dos., neurologi Kati Juva
LT, dos., neurologi Christer Hublin
LT, prof., psykiatri Jyrki Korkeila
LT, dos., neurologi Markku Sainio
LKT, dos., neurologi, psykiatri Pekka Tani
FT, neuropsykologi, psykoterapeutti Hely Kalska
LL (väit.), neurologi, psykiatri Risto Vataja

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.