Kognitiivinen psykoterapia

Seppo Kähkönen, Irma Karila, Maaria Koivisto, Nils Holmberg (toim.)
2021
EAN/tuotenumero
9789523603585
55,00 €
Kognitiivinen psykoterapia -teoksessa esitetään kognitiivisen psykoterapian teoria, suuntaukset ja hoitomenetelmät eri psykiatrisissa häiriöissä. Aineistossa on lukuisia käytännön sovellusesimerkkejä ja dialogeja, jotka havainnollistavat ja ohjeistavat terapian kulkua.

Kognitiivisen psykoterapian perusajatus on, että ihmisen ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen liittyvät toisiinsa. Ne ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja samalla ihmisen ympäristön kanssa. Psykoterapia lähtee liikkeelle tuon kokonaisuuden ymmärtämisestä ja sopivan muutoskohdan löytämisestä yhdessä potilaan kanssa.

Teoksessa käsitellään laajasti kognitiivista psykoterapiaa psyykkisten häiriöiden hoidossa. Kognitiivinen terapia alkoi masennuksen hoidosta, ja vähitellen hoidon piiriin ovat tulleet vaativammat, kuten persoonallisuushäiriöistä kärsivät potilaat. 

Teos antaa lukijalleen hyvät perustiedot kognitiivisen psykoterapian käytännöstä maassamme ja viimeisimmistä kansainvälisistä teoreettisista kehityslinjoista. Sen lukuisat käytännön sovellusesimerkit ja dialogit havainnollistavat ja ohjeistavat terapian kulkua niin, että uutta tietoa voidaan soveltaa joustavasti hoitokäytäntöihin.

Kognitiivinen psykoterapia on oppi- ja käsikirja alan erikoislääkäreille, psykoterapeuteille, psykologeille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.


Tekijät

Irma Karila
PsT, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapätevyys

Seppo Kähkönen
Psykiatrian ja kognitiivisen neurotieteen dosentti, psykiatrian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri, psykoterapian kouluttajan erityispätevyys

Maaria Koivisto
Psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti YET, VET, psykoterapian erityispätevyys, psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL) 

Nils Holmberg
VTT, kognitiivinen psykoterapeutti VET

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.