Anestesiakäsikirja

Ulla Ahlmén-Laiho, Johanna Katomaa, Maija-Liisa Kalliomäki, Heikki Laine, Klaus Olkkola, Sami Soljanlahti, Tatu Tiala, Miikka Väyrynen (toim.)
2023
EAN/tuotenumero
9789523604575
63,00 €
Käsikirjassa kuvataan käytännönläheisesti potilaan perioperatiivisen hoidon vaiheet, eri potilasryhmien anestesiaan liittyvät tekijät sekä toimenpide- ja erikoisalakohtaiset erityispiirteet.

Käsiteltyjä aiheita ovat leikkausta edeltävä arviointi ja ohjaus, anestesian suunnittelu ja toteutus sekä leikkauksen jälkeinen hoito. Anestesian toteutukseen liittyvään ohjeistukseen sisältyvät muun muassa peruselintoimintojen tarkkailun ja turvaamisen periaatteet, anestesiamuodot, lääkkeet, leikkausasennot, anestesian riittävyyden arviointi ja kivunhoito.

Teos on laadittu anestesiologien ja anestesiahoitajien yhteistyönä. Ohjeistus perustuu uusimpaan tutkimustietoon, hoitopaikkojen vakiintuneisiin toimintamalleihin ja laajan tekijäjoukon (noin 150 kirjoittajaa) anestesiatyökokemukseen.

Anestesiakäsikirja on tarkoitettu päivittäisen anestesiatyön tueksi. Anestesialääkärien ja -hoitajien ohella käytännönläheistä anestesiologista tietoa tarvitsevat muun muassa akuuttilääkärit, ensihoitohenkilöstö ja kirurgisten alojen edustajat. Lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille teos tarjoaa syventävää ja yksityiskohtaista tietoa käytännön anestesiatyöstä.

Teos korvaa aiemmin käytössä olleet Anestesiahoitotyön käsikirjan (Duodecim 2013) ja Anestesiaoppaan (Duodecim 2002).

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Päätoimittajat

Ulla Ahlmén-Laiho LT, erikoislääkäri
Johanna Katomaa erikoissairaanhoitaja

Toimittajat

Maija-Liisa Kalliomäki LT, dosentti, erikoislääkäri
Heikki Laine LL erikoislääkäri
Klaus Olkkola LKT, professori, erikoislääkäri
Sami Soljanlahti LT, erikoislääkäri
Tatu Tiala sairaanhoitaja, TtM
Miikka Väyrynen sairaanhoitaja


Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.