Kipu

Eija Kalso, Maija Haanpää, Katri Hamunen, Vesa Kontinen, Anneli Vainio (toim.)
4., uudistettu painos 2018, 670 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789516564916
Saatavuus
Varastossa
125,00 €
Kipu koskee monia ihmisiä. Suomessa keski-ikäisestä väestöstä noin viidenneksellä on merkittävää kipua, ja mitä enemmän tulee ikää, sitä todennäköisemmin kivusta tulee arkipäivää.

Kipu-kirja tarjoaa kattavan yleisnäkemyksen kivun patofysiologiasta ja mekanismeista sekä kivusta tutkimuksen kohteena ja osana ympäröivää kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kirjan neljännessä, uudistetussa painoksessa valotetaan, miten kivusta tulee krooninen, minkälaisia riskitekijöitä siihen liittyy, miten niitä voidaan ennakoida ja estää ja miten hoitaa moninaisia kroonisen kivun seurannaisilmiöitä.

Kipua käsitellään osana muita sairauksia, ja se perustuu entistä vahvemmin monialaiseen lähestymiseen. Kirjan rakenne on kokonaan uudistunut, ja täysin uusina lukuina ovat mukana artikkelit yliliikkuvista nivelistä ja kivusta, HIV-potilaan kivun hoidosta, kivunhoidon palvelujärjestelmästä ja lasten päänsärystä.

Kivun hoito Suomessa vaihtelee parhaasta kansainvälisestä tasosta olemattomaan. Kipu-kirjan tärkein tavoite on kipupotilaan ymmärtäminen biopsykososiaalisena kokonaisuutena sekä kiputilan näyttöön perustuva diagnostiikka ja hoito. Kipupotilaan hoidon räätälöinti edellyttää potilaan yksilöllisten ominaisuuksien, perimän ja ympäristön ymmärtämistä, eikä sama hoito tehoa jokaiseen potilaaseen. Tulossa olevassa ICD- 11-diagnoosiluokitusjärjestelmässä kipu huomioidaan aiempaa vahvemmin, mikä avaa entistä paremmat mahdollisuudet dokumentoida kivun osuutta erilaisten sairauksien merkittävänä liitännäisoireena ja joissakin tapauksissa itsenäisenä sairautena.

Kirja on suunnattu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, mutta myös muut terveydenhuollon ammattilaiset ja kivusta kiinnostuneet voivat ammentaa siitä uutta tietoa kivun fysiologiasta, psykologiasta, diagnostiikasta, hoitomuodoista sekä koulutukseen ja muuhun toimintaan liittyvistä järjestelmistä. 

Tekijät

Eija Kalso
Kipulääketieteen professori, Helsingin yliopisto, vuodesta 2004 ja ylilääkäri, HUS. LL 1980, LKT 1983. Anestesiologian dosentti Helsingin yliopistossa 1992. Anestesiologian erikoislääkäri 1986. International Association for the Study of Pain (IASP), presidentti 2010-2012. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2010 ja Suomen Tiedeseuran jäsen vuodesta 2017. Julkaisuja kivun farmakologiasta; akuutista, syöpään liittyvästä ja neuropaattisesta kivusta; kivun ja psykososiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksesta; lumevaikutuksesta, kivun ja opioidivasteiden kuvantamisesta, näyttöön perustuvasta lääketieteestä sekä kivun genetiikasta.

Maija Haanpää
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ylilääkäri. Kipukonsultti, Neurokirurgian klinikka, HYKS vuodesta 2001. LL 1985, LT 2000. Neurologian dosentti 2009. Neurologian erikoislääkäri 1994. Kivunhoitolääketieteen (1998) ja kuntoutuksen (2003) erityispätevyydet sekä hallinnon pätevyys (2005). NeuPSIG:n (IASP:n neuropaattisen kivun alajaos) president 2010–2012). Julkaisuja neurologiasta ja kivusta. 

Katri Hamunen
HYKS Kipuklinikan ylilääkäri vuodesta 2015. LL 1992, LT 1994, anestesiologian erikoislääkäri 1999, anestesiologian ja tehohoidon dosentti 2014. Kivun hoidon erityispätevyys 2001, Scandinavian Society of Anaesthesiologists (SSAI) Diploma in Advanced Pain Medicine 2016. Suomen Anestesiologiyhdistyksen Kivun hoidon jaoksen puheenjohtaja 2010–2015. SSAI Nordic Education in Advanced Pain Medicine koulutuksen ohjausryhmän (faculty) jäsen vuodesta 2010 ja koulutuksen puheenjohtaja vuodesta 2018. Julkaisuja akuutin ja kroonisen kivun hoitoon käyttävien lääkkeiden farmakologiasta.


Vesa Kontinen
HYKS:n Jorvin sairaalan leikkaus­yksiköiden ylilääkäri vuodesta 2015 ja osastonylilääkäri 2012-2015. HYKS:n Kipuklinikan vt ylilääkäri 2010-2012. HYKS ATEK:n akuutin kivun hoidon koordinoiva osastonylilääkäri 2008-2009. LL 1994, LT 1998. Anestesiologian ja tehohoitolääketieteen erikoislääkäri 2007. Farmakologian dosentti Helsingin yliopistossa 2003. Anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti Turun yliopistossa 2012. SSAI Diploma for Nordic Education in Advanced Pain Medicine 2010. Julkaisuja kivun fysiologiasta ja farmakologiasta sekä akuutin kivun hoidosta.  

Anneli Vainio
Kipuasiantuntija lääkärikeskus Aavassa 2016-, vapaaehtoislääkäri Douleurs Sans Frontieres, Ranska (Kambodža) 2003–2015, johtaja Montreal General Hospital Pain Clinic 1999–2002, apulaisprofessori Anestesiaosasto McGill yliopisto Montreal 1997–2002, johtaja Terhokoti 1988–1993, asiantuntija Cancer and Palliative Care Unit, Geneve 1990–1991, erikoislääkäri, HYKS Anestesiologian laitos 1984–1990; LL 1973, anestesiologian erikoislääkäri 1980, LKT 1990; julkaisuja opioidien farmakologiasta, kivun epidemiologiasta ja hoitokäytännöistä, saattohoidosta sekä  kivun psykofyysisyydestä.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.