Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Leena Särkelä, Soile Tikkanen, Pirkka Haanpää (toim.)
1. painos 2015, 396 sivua, nidottu
EAN/tuotenumero
9789516565234
Saatavuus
Varastossa
75,00 €

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on tieteellistä tietoa ja psykoterapiakäytäntöä yhdistelevä oppikirja. Integratiivisella otteellaan kirja rikkoo eri suuntausten välisiä raja-aitoja ja korostaa dogmaattisuuden sijaan hahmotustavan sovellettavuutta asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Kirjassa tarkastellaan sekä KAT:n perusteita että KAT-hahmotustavan lukuisia soveltamismahdollisuuksia suomalaiselle lukijakunnalle. Kirjan luvuissa käsitellään KAT:n perusteita ja prosessia, psykoterapeuttista muutosta, psykoterapiatutkimusta, eri sovellusalueita (mm. työterveyshuolto, perhetyöskentely) ja KAT:n ja muiden terapiainterventioiden integroimista (mm. taideterapia, psykodraama, traumatyöskentely). Lisäksi kirja avaa psykoterapiatyöskentelyä myös psykoterapeutin ominaisuuksien, voimavarojen ja työn arvioinnin näkökulmasta.

Kirjan moniäänisyys syntyy kirjoittajina toimivien terapeuttien asiantuntemuksesta eri konteksteissa. Kirjoittajissa ovat edustettuina suomalaisen KAT:n eri sukupolvet. Kaikki kirjoittajat myös toimivat tai ovat toimineet KAT-kouluttajina, -työnohjaajina tai -psykoterapeutteina eri puolilla Suomea.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on suunnattu psykoterapeuteille, terveydenhuollon ammattihenkilöille, mm. eri alojen erikoislääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, neuvonnan, ohjauksen ja opetuksen, organisaatioiden konsultoinnin ja työnohjauksen alueella toimiville työntekijöille sekä kaikkien näiden alojen opiskelijoille.


Tekijät

Leena Särkelä
Olen PsM, psykologi ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Kouluttaudun psykoterapian erikoispsykologiksi ja kouluttajapsykoterapeutiksi. Työurani aloitin kriisityöntekijänä kriisikeskuksessa ja henkisen ensiavun liikkuvassa yksikössä. Sen jälkeen käväisin tutkimusmaailmassa, kunnes työskentelin kymmenisen vuotta kliinisenä psykologina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Olen toiminut v. 2009 lähtien sivutoimisena hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenenä. Tällä hetkellä pidän yksityisvastaanottoa psykologina ja psykoterapeuttina, ja olen KAT-yhdistyksen johtokunnan jäsen. 

Pirkka Haanpää
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja KAT-psykoterapeutti. Olen työskennellyt lastensuojelussa ja lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tällä hetkellä toimin HUS Lastenpsykiat­rian avovastaanotoilla psykoterapeuttina. Koen KAT:n olevan lapsille sopiva hahmotustapa. Terapiassa voivat lapsen tarpeiden mukaan joustavasti painottua kognitiiviset tai psykodynaamiset elementit. Yksityisvastaanotollani hoidan myös aikuisia. Olen toiminut KAT-yhdistyksen johtokunnassa vuodesta 2011. 

Soile Tikkanen
Olen psykologi ja KAT- kouluttajapsykoterapeutti. Olen työskennellyt pari vuosikymmentä lastenneuropsykologina lasten ja nuorten kehitys- ja oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen alueella. Olen työssäni ja tutkimuksissani pyrkinyt tuomaan esiin laaja-alaista ja integratiivista, psyykkiset toimintatavat ja vuorovaikutuksen tason huomioivaa näkökulmaa lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisessa. Tieteelliset julkaisuni ovat neuropsykologian ja psykoterapiatutkimuksen alueelta, mm. vanhemman näkökulman muutoksesta ja empatian kehittymisestä. 


Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.