Kipu

Eija Kalso, Maija Haanpää, Katri Hamunen, Vesa Kontinen, Anneli Vainio (toim.)
2018
EAN/tuotenumero
9789516566248
67,00 €
Oppiportin Kipu-verkkokirja tarjoaa kattavan yleisnäkemyksen kivun patofysiologiasta ja mekanismeista sekä kivusta tutkimuksen kohteena ja osana ympäröivää kulttuuria ja yhteiskuntaa. Uudistetussa teoksessa valotetaan, miten kivusta tulee krooninen, minkälaisia riskitekijöitä siihen liittyy, miten niitä voidaan ennakoida ja estää sekä miten hoitaa moninaisia kroonisen kivun seurannaisilmiöitä. 

Kivun hoito Suomessa vaihtelee parhaasta kansainvälisestä tasosta olemattomaan. Kirjan tärkein tavoite on kipupotilaan ymmärtäminen biopsykososiaalisena kokonaisuutena sekä kiputilan näyttöön perustuva diagnostiikka ja hoito. Kipupotilaan hoidon räätälöinti edellyttää potilaan yksilöllisten ominaisuuksien, perimän ja ympäristön ymmärtämistä. Sama hoito ei tehoa jokaiseen potilaaseen. Tulossa olevassa ICD- 11-diagnoosiluokitusjärjestelmässä kipu huomioidaan aiempaa vahvemmin, mikä avaa entistä paremmat mahdollisuudet dokumentoida kivun osuutta erilaisten sairauksien merkittävänä liitännäisoireena ja joissakin tapauksissa itsenäisenä sairautena. 

Teoksen rakenne on kokonaan uudistunut. Täysin uusina lukuina ovat mukana artikkelit yliliikkuvista nivelistä ja kivusta, HIV-potilaan kivun hoidosta, kivunhoidon palvelujärjestelmästä ja lasten päänsärystä. 

Kipu-verkkokirja on suunnattu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Myös muut terveydenhuollon ammattilaiset ja kivusta kiinnostuneet voivat ammentaa siitä uutta tietoa kivun fysiologiasta, psykologiasta, diagnostiikasta, hoitomuodoista sekä koulutukseen ja muuhun toimintaan liittyvistä järjestelmistä.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan erikseen. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Eija Kalso
Kipulääketieteen professori, Helsingin yliopisto ja ylilääkäri, HUS. LL 1980, LKT 1983. Anestesiologian dosentti Helsingin yliopistossa 1992. Anestesiologian erikoislääkäri 1986.

Maija Haanpää
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ylilääkäri.  LL 1985, LT 2000. Neurologian dosentti 2009. Neurologian erikoislääkäri 1994. Kivunhoitolääketieteen (1998) ja kuntoutuksen (2003) erityispätevyydet sekä hallinnon pätevyys (2005). 

Katri Hamunen
HYKS Kipuklinikan ylilääkäri vuodesta 2015. LL 1992, LT 1994, anestesiologian erikoislääkäri 1999, anestesiologian ja tehohoidon dosentti 2014.

Vesa Kontinen
HYKS:n Jorvin sairaalan leikkaus­yksiköiden ylilääkäri vuodesta 2015. LL 1994, LT 1998. Anestesiologian ja tehohoitolääketieteen erikoislääkäri 2007. Farmakologian dosentti Helsingin yliopistossa 2003. Anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti Turun yliopistossa 2012. 

Anneli Vainio
LL 1973, anestesiologian erikoislääkäri 1980, LKT 1990.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.