Anestesiakäsikirja

Ulla Ahlmén-Laiho, Johanna Katomaa, Maija-Liisa Kalliomäki, Heikki Laine, Klaus Olkkola, Sami Soljanlahti, Tatu Tiala, Miikka Väyrynen (toim.)
1. painos 2024, 900 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789516568457
Saatavuus
Tulossa
125,00 €
Käsikirjassa kuvataan käytännönläheisesti potilaan perioperatiivisen hoidon vaiheet, eri potilasryhmien anestesiaan liittyvät tekijät sekä toimenpide- ja erikoisalakohtaiset erityispiirteet.

Teoksessa käsiteltyjä aiheita ovat leikkausta edeltävä arviointi ja ohjaus, anestesiahoidon suunnittelu, peruselintoimintojen tarkkailu ja turvaaminen sekä leikkauksen jälkeinen hoito. Anestesian toteutukseen liittyvään ohjeistukseen sisältyvät muun muassa anestesiamuodot, lääkkeet, leikkausasennot, anestesian riittävyyden arviointi ja kivunhoito.

Käsikirjassa kuvataan paras ja suositeltava hoitokäytäntö. Päivittyvä sisältö kattaa alan keskeiset osaamisvaatimukset. Ohjeistus perustuu uusimpaan tutkimustietoon, hoitopaikkojen vakiintuneisiin toimintamalleihin ja laajan tekijäjoukon (noin 150 kirjoittajaa) anestesiatyökokemukseen.

Teos on laadittu anestesiologien ja anestesiatyötä tekevien sairaanhoitajien päivittäisen työn tueksi. Aineisto on hyödyllinen kaikille muille terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka tarvitsevat tietoa anestesiatyöstä esimerkiksi potilasohjauksen tai perehdytyksen tueksi. Lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille teos tarjoaa syventävää ja yksityiskohtaista tietoa käytännön anestesiatyöstä.

Teos korvaa aiemmin käytössä olleet Anestesiahoitotyön käsikirjan (Duodecim 2013) ja Anestesiaoppaan (Duodecim 2002).

Tekijät

Päätoimittajat

Ulla Ahlmén-Laiho LT, erikoislääkäri
Johanna Katomaa erikoissairaanhoitaja

Toimittajat

Maija-Liisa Kalliomäki LT, dosentti, erikoislääkäri
Heikki Laine LL erikoislääkäri
Klaus Olkkola LKT, professori, erikoislääkäri
Sami Soljanlahti LT, erikoislääkäri
Tatu Tiala sairaanhoitaja, TtM
Miikka Väyrynen sairaanhoitaja

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.