Anestesiakäsikirja

Ulla Ahlmén-Laiho, Johanna Katomaa, Maija-Liisa Kalliomäki, Heikki Laine, Klaus Olkkola, Sami Soljanlahti, Tatu Tiala, Miikka Väyrynen (toim.)
1. painos 2024, 904 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789516568457
Saatavuus
Varastossa
125,00 €
Käsikirjassa kuvataan käytännönläheisesti potilaan perioperatiivisen hoidon vaiheet, eri potilasryhmien anestesiaan liittyvät tekijät sekä toimenpide- ja erikoisalakohtaiset erityispiirteet.

Teoksessa käsiteltyjä aiheita ovat leikkausta edeltävä arviointi ja ohjaus, anestesiahoidon suunnittelu, anestesian suunnittelu ja toteutus sekä leikkauksen jälkeinen hoito. Anestesian toteutukseen liittyvään ohjeistukseen sisältyvät muun muassa peruselintoimintojen tarkkailun ja turvaamisen periaatteet, anestesiamuodot, lääkkeet, leikkausasennot, anestesian riittävyyden arviointi ja kivunhoito.

Teos on laadittu anestesiologien ja anestesiahoitajien yhteistyönä. Ohjeistus perustuu uusimpaan tutkimustietoon, hoitopaikkojen vakiintuneisiin toimintamalleihin ja laajan tekijäjoukon anestesiatyökokemukseen.

Anestesiakäsikirja on tarkoitettu päivittäisen anestesiatyön tueksi. Anestesialääkärien ja -hoitajien ohella käytännönläheistä anestesiologista tietoa tarvitsevat muun muassa akuuttilääkärit, ensihoitohenkilöstö ja kirurgisten alojen edustajat. Lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille teos tarjoaa syventävää ja yksityiskohtaista tietoa käytännön anestesiatyöstä.

Teos korvaa aiemmin käytössä olleet Anestesiahoitotyön käsikirjan (Duodecim 2013) ja Anestesiaoppaan (Duodecim 2002).

Tekijät

Päätoimittajat

Ulla Ahlmén-Laiho LT, erikoislääkäri
Johanna Katomaa erikoissairaanhoitaja

Toimittajat

Maija-Liisa Kalliomäki LT, dosentti, erikoislääkäri
Heikki Laine LL erikoislääkäri
Klaus Olkkola LKT, professori, erikoislääkäri
Sami Soljanlahti LT, erikoislääkäri
Tatu Tiala sairaanhoitaja, TtM
Miikka Väyrynen sairaanhoitaja

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.