Mikrobiologia - Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kirja 1

Terho Heikkinen, Asko Järvinen, Seppo Meri, Olli Vapalahti, Jaana Vuopio (toim.)
2020
EAN/tuotenumero
9789516568969
72,00 €

Mikrobiologia-teos käsittelee kattavasti bakteerit, virukset, sienet, parasiitit ja prionit sekä niiden aiheuttamat taudit.

Teos tutustuttaa lukijansa bakteerien rakenteeseen, toimintaan, genetiikkaan ja luokitteluun. Se käsittelee perusteellisesti myös tauteja aiheuttavia sieniä ja parasiitteja. Lisäksi lukija perehdytetään laajasti viruksiin, niiden yleisiin ominaisuuksiin, rakenteeseen ja virusten aiheuttamiin tauteihin. Huomion saavat myös virusten osuus syöpätautien syntyyn, geenihoito sekä molekyylivirologian muut sovellukset. Prioneista ja prionitaudeista on oma lukunsa. Lisäksi teoksessa tarkastellaan mikrobien patogeneesia.

Mikrobiologia on ensimmäinen osa kolmiosaisesta teoksesta Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Mikrobiologia soveltuu oppikirjaksi mikrobiologian ja immunologian perusopetukseen sekä käsikirjaksi terveydenhuollon henkilöstölle.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.


Tekijät

Terho Heikkinen on lastentautiopin professori Turun yliopistossa. LL 1984, LT 1994, lastentautien erikoislääkäri 1995, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri 2000, kokeellisen infektiotautiopin dosentti 2001.

Asko Järvinen toimii ylilääkärinä HUS infektiosairauksien klinikalla. LL 1986, LKT 1991, sisätautiopin dosentti 2003, professori 2019, sisätautien erikoislääkäri 1996, kliinisen farmakologian erikoislääkäri 1996, infektiosairauksien erikoislääkäri 1999.

Seppo Meri on immunologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUSLAB:ssa, HUS/HYKS. LL 1984, LT 1987, DTMH 1989 (University of London), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1996.

Olli Vapalahti on zoonoosivirologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUSLAB:ssa. LL 1991, LT 1996, virologian dosentti 2000, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2005.

Jaana Vuopio on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori ja ma. bakteriologian professori Turun yliopistossa ja ma. ylilääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. LL 1984, LKT 1987, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti 1996, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2004. 

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.