Yleissairaalapsykiatria

Tuula Pesonen, Veikko Aalberg, Antero Leppävuori, Sami Räsänen, Liisa Viheriälä (toim.)
2019
EAN/tuotenumero
9789523600690
74,00 €
Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat tilanteisiin, joissa tarvitaan yleissairaalapsykiatrian taitoja – psykiatrista toimintaa terveydenhuollon somaattisissa yksiköissä sekä monisairaiden potilaiden hoitamista erikoisalojen yhteistyönä. Varsinaisten mielen sairauksien lisäksi tärkeä osa yleissairaalapsykiatriaa on vakavien somaattisten sairauksien aiheuttaman hädän ja ahdistuksen lieventäminen.

Yleissairaalapsykiatria on ensimmäinen suomalainen oppi- ja käsikirja yleissairaalapsykiatrian parissa työtään tekeville ammattilaisille ja kaikille potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Teoksessa tarkastellaan psyykkisten häiriöiden merkitystä somaattisten sairauksien yhteydessä uusimman saatavissa olevan tiedon mukaisesti arvioituna. Teoksessa käsitellään myös hoitomyöntyvyyttä, hoitotahtoa, hoidon eettisiä periaatteita, sairastamisen kulttuurillisia puolia ja suuronnettomuustilanteiden kriisityötä. Kirja huomioi kaikenikäiset potilaat, ja erityistä huomiota on kiinnitetty potilaan iän ja kehitystason merkitykseen. 

Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus parantanee yleissairaalapsykiatrisen avun saatavuutta sosiaalihuollossa mutta tuo samalla uusia vaatimuksia näitä palveluja antaville.

Yleissairaalapsykiatria on tarkoitettu psykiatristen erikoisalojen lääkärien lisäksi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa työskenteleville somaattisten alojen lääkäreille. Se soveltuu myös muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten psykologeille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, fysio- ja toimintaterapeuteille sekä monille sosiaalihuollon piirissä työskenteleville. Lisäksi teos soveltuu  näiden alojen opiskelijoiden oppikirjaksi.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.


Tekijät

Tuula Pesonen
LT, psykiatrian erikoislääkäri. Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys. Terveydenhuollon työnohjaaja. Erikoislääkäri ja va. osastonylilääkäri KYS yleissairaalapsykiatria 1993–2016. Osastonylilääkäri ja ylilääkäri KSSHP yleissairaa-lapsykiatria 2017–.

Veikko Aimo Aalberg
Professori, LKT, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Osastonylilääkäri HUS:n Psykiatrian poliklinikalla 1979–1994 ja 1994–2005 Lasten ja nuorten sairaalassa.

Antero Leppävuori
LL 1972, LKT 1981, psykiatrian erikoislääkäri 1983, yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys 2000, psykiatrian dosentti (HY) 2003, hallinnon pätevyys 2004. HYKS Psykiatrian tulosyksikkö 1984–2012.

Sami Räsänen
LT, psykiatrian erikoislääkäri. Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys. Apulaisylilääkäri OYS Yleissairaalapsykiatria 2003–2004. Apulaisylilääkäri OYS Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 2004–.

Liisa Viheriälä
LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri.  Yleissairaalapsykiatrian  ja lastenpsykoterapian erityispätevyydet.  Erikoislääkä-ri ja apulaisylilääkäri HYKS Jorvin sairaala ja Lasten ja nuorten sairaala, lasten yleissairaalapsykiatrian yksikkö 1989–2014.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.