Terveyden edistäminen

Kristiina Patja, Pilvikki Absetz, Päivi Rautava (toim.)
1. painos 2022, 434 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789523602441
Saatavuus
Varastossa
82,00 €

Terveyden edistämisen tavoite on, että ihmiset voivat toteuttaa terveempiä valintoja ja elää heille parasta mahdollista elämää. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat tukea yksilön käyttäytymisen muutosta sekä olla asiantuntijoina tukemassa yhteisöjä ja yksilöitä selviytymään ja käsittelemään terveyshaasteita. Terveyden edistämisellä kehitetään terveyspolitiikkaa, luodaan terveyttä edistäviä ympäristöjä sekä vahvistetaan yhteisön toimintaa ja ihmisten henkilökohtaisia taitoja.  

Kirjassa käsitellään terveyttä käsitteenä, terveyteen ja siihen vaikuttamiseen liittyviä yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä tekijöitä, terveyden edistämisen tutkimusta ja eettisiä haasteita, terveyden edistämisen toimijoita, suunnittelua, ohjausta ja arviointia, kuvataan käytännön keinoja sekä pohditaan tulevaisuuden haasteita.   

Terveyden edistäminen on arkista työtä, jota tekevät monet ammattilaiset. Oppikirjan kohderyhmiä ovat perusopiskelijat sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, erikoistumisvaiheen ammattilaiset, sosiaali- ja terveydenhuollon alan opiskelijat ja muut opiskelijat, joiden opinnoissa sivutaan terveysaiheita. 

Tekijät

Kristiina Patja on tehnyt terveyden edistämistä terveyspolitiikassa, terveydenhuollossa ja käytännössä sekä tutkinut näitä teemoja. Hänen työtään on ohjannut halu lisätä kansalaisten, päättäjien ja ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä terveyttä edistäviä valintoja. Hän työskentelee terveydenhuollon professorina Helsingin yliopistossa.

Pilvikki Absetz (PsT) on toiminut terveyden edistämisen ja kroonisten sairauksien ehkäisyn parissa kehittäjänä, tutkijana, kouluttajana ja asiantuntijana niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hänen erityisalaansa ovat käyttäytymisen muutoksen menetelmät sekä näyttöön perustuvien elintapamuutosohjelmien toimeenpano ja levittäminen käytäntöön.  Hän työskentelee Tampereen yliopistossa kansanterveystieteen professorina.

Päivi Rautava on lastenlääkäri ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Hän on tutkinut erityisesti ehkäisevän terveydenhuollon palveluja ja niiden kehittämistä. Hän on ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopistossa ja tutkimusjohtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissa.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.