Gerontologia

Taina Rantanen, Katja Kokko, Sarianna Sipilä, Anne Viljanen (toim.)
5.-6., uudistettu painos 2023, 516 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789523602465
Saatavuus
Varastossa
87,00 €
Vanhenemista on kaikilla yhteiskunnan aloilla syytä tarkastella tiedon, ei luulon varassa. Väestön iän karttumista on ennakoitu jo pitkään. Sitä vastoin vanhuuden elämänvaiheen muutokset ovat olleet niin nopeita, että yleinen käsitys vanhuudesta on jäänyt osittain vanhanaikaiseksi. Uusimpaan tietoon pohjautuvan monialaisen vanhenemista ja vanhuutta kuvaavan teoksen tarve on ilmeinen.

Täysin uudistettu Gerontologia sisältää ajanmukaista tietoa vanhenemisen tutkimisesta ja siitä, miten sosiaaliset tekijät, kulttuuri ja aika muuttavat vanhenemista. Väestön rakennetta, määrää ja terveyttä kuvataan uusimman tiedon pohjalta. Kirja sisältää perustiedot ihmisen fyysisestä, psykologisesta sekä aistien vanhenemisesta. Lisäksi kirjassa kuvataan, miten ihminen voi itse valmistautua vanhenemiseen ja edistää omaa hyvinvointiaan. Lopuksi esitellään terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tarvittavaa gerontologista asiantuntijuutta.

Gerontologia sopii erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa. Se on oiva oppikirja myös liikunnan, lääketieteen ja psykologian aloille. Lisäksi se soveltuu vanhenevan väestön terveyden, toimintakyvyn, liikunnan, kuntoutuksen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin parissa työskenteleville.

Tekijät

Päätoimittaja

Taina Rantanen
Gerontologian ja kansanterveyden professori vuodesta 2005 Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Useiden mittavien monitieteisten aktiivisena vanhenemista ja liikkumista käsittelevien tutkimushankkeiden johtaja. Julkaisuja vanhenemisen epidemiologiasta, elämänkulusta, toiminnanvajauksien synnystä, liikkumisesta ja aktiivisuudesta sekä liikunnan ja aktiivisuuden edistämisestä. Useita merkittäviä palkintoja ja huomionosoituksia saavutuksista vanhenemisen tutkimuksen alalla.

Toimittajat

Katja Kokko
Tutkimusjohtaja vuodesta 2014 Gerontologian tutkimuskeskuksessa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. Julkaisuja elämänkaari- ja aikuisiän kehityspsykologiasta sekä persoonallisuuden ja mielen hyvinvoinnin yhteyksistä muuhun toimintakykyyn.

Sarianna Sipilä
Liikuntagerontologian professori vuodesta 2013 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vuosina 2018--2021 tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varadekaani ja vuodesta 2022, nelivuotiskauden, dekaani liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen kohteena erityisesti fyysisen aktiivisuuden ja liikuntainterventioiden vaikutukset ikääntyvien ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon ja toimintakykyyn.

Anne Viljanen
Gerontologian ja kansanterveyden yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2014. Tutkimushankkeita ja -julkaisuja erityisesti iäkkäiden aistitoimintoihin ja liikkumiseen liittyen.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.