Psykoterapeuttinen hoitosuhde

Marko Lindberg, Olavi Louheranta, Kati Pelkonen, Olli Salo, Jaakko Stenius
2., uudistettu painos 2023, 222 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789523604544
Saatavuus
Varastossa
79,00 €
Psykoterapeuttinen hoitosuhde -kirjan uudistettu toinen painos esittelee psykodynaamisen hoitosuhteen perusteet käytännönläheisesti. Kirjan tekstiä on ajantasaistettu uusien tutkimusten perusteella ja psykoanalyyttisia psykoterapeuttisia käytäntöjä ja teoriaa havainnollistetaan yksinkertaisella ja selkeällä kielellä.

Kirja johdattaa lukijaa psykodynaamisen orientaation mukaiseen työskentelyyn ja on avuksi sen sisäistämiseksi johdonmukaisena mutta joustavana työtapana. Se tarjoaa terapeuttista työtä tekeville omaa työtapaa keskeisesti jäsentävän työskentelymallin.
Yleisen, psykodynaamiseen hoitotyöhön orientoimisen lisäksi kirjassa käsitellään haastavimpia avo- ja laitoshoidon erityiskysymyksiä. Kirja ei anna yksinkertaisia neuvoja tai pakettiratkaisuja vaan valottaa seikkoja, joihin on syytä kiinnittää huomiota ja jotka voivat olla hyödyllisiä tai aiheuttaa ongelmia hoitosuhteen toimivuudelle.

Psykoterapeuttinen hoitosuhde on suunnattu sellaisille hoitoalan, psykologian ja lääketieteen opiskelijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka aikovat tehdä työuraansa psykiatrian alueella. Kompakti mutta helppotajuinen kirja soveltuu hyvin myös ensimmäiseksi psykodynaamisesti suuntautuneen hoitosuhdekoulutuksen oppimateriaaliksi sekä itsenäiseen opiskeluun jo psykiatrian alalla työskentelevälle.

Tekijät

Marko Lindberg
LL, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
Työskentelee ylilääkärinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuspsykiatrian toimialueella viranomais- ja asiantuntijatehtävissä. Hän on tehnyt pitkän kliinisen uran erikoislääkärinä valtion mielisairaalassa oikeuspsykiatristen ja erityisen vaikeasta mielenterveydenhäiriöstä kärsivien potilaiden parissa psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajajana.

Olavi Louheranta
FT, TM, psykiatrisen antropologian dosentti
Työskentelee työnohjaajana ja psykoterapeuttina Niuvanniemen sairaalassa. Kliinisen työnsä lisäksi hän tekee tutkimustyötä oikeuspsykiatrian, oppihistorian ja psykobiografisten aiheiden parissa.

Kati Pelkonen
SH, vaativan erityistason nuorisopsykoterapeutti
Työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana tarjoten psykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Lisäksi hän toimii työnohjaajana sekä mielenterveysalan ammattilaisille että psykoterapeuttikoulutettaville. Aikaisemmassa työsuhteessaan Niuvanniemen sairaalassa hän on toiminut työnohjaajana ja hoitosuhdekouluttajana.

Olli Salo
PsM, psykologi, psykoterapeutti ja psykoanalyytikko-kouluttajapsykoterapeuttikandidaatti
On työskennellyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoissa sekä toiminut työnohjaajana ja kouluttajana hoitosuhdekoulutuksissa. Psykoanalyyttisen psykoterapian lisäksi hän on perehtynyt lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisiin kysymyksiin sekä persoonallisuuden tutkimukseen.

Jaakko Stenius
PsT, psykologi, psykoterapeutti
Työskentelee Niuvanniemen sairaalassa sekä yksityisenä ammatinharjoittajana työnohjaajana ja kouluttajana. Hän on opettanut persoonallisuuden arviointia yliopistoissa ja perehtynyt psykologin tutkimusten hyödyntämiseen terapeuttisena interventiona. Hän on kouluttanut psykiatrian alan työntekijöitä ja lääketieteen opiskelijoita vuorovaikutukseen, hoitosuhdetyöskentelyyn ja hoidon suunnitteluun liittyvistä teemoista.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.