Työstä terveyttä

Kari-Pekka Martimo, Jukka Uitti, Mari Antti-Poika (toim.)
4., uudistettu painos 2018, 244 sivua, nidottu
EAN/tuotenumero
9789516560635
Saatavuus
Varastossa
72,00 €
Täysin uudistettu Työstä terveyttä on päivitetty ja täydennetty vastaamaan entistä paremmin työterveyshuollon 2010-luvun haasteisiin. Erityisesti painotetaan työterveysyhteistyötä.

Työterveyshuollon odotetaan omalta osaltaan tukevan pyrkimystä suomalaisten työurien yhteistyöhalusta. Tuloksia saadaan aikaan edistämällä esimiestoimintaa, työn tekemisen edellytyksiä sekä työpaikan valmiutta ja mahdollisuuksia tukea työntekijöiden työntekoa, kun työkyky on alentunut tai uhattuna. Siksi kirjassa korostetaan ja tuodaan esille konkreettisia mahdollisuuksia kehittää erityisesti työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan työterveyshuoltoa suhteessa suomalaiseen työelämään ja terveydenhuoltoon. Toisessa osassa tarkastellaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä ja kolmannessa osassa työn ja terveyden välisiä suhteita, niin hyvässä kuin pahassa. Kirjan täysin uudistuneessa neljännessä osassa tarkastellaan työterveysyhteistyötä ja työterveyshuollon roolia työkyvyn tukemisessa.

Työstä terveyttä on perusteos sekä vastikään alalle tulleille että myös kokeneemmille asiantuntijoille. Kirja soveltuu myös asiakasorganisaatioiden, henkilöstöhallinnon sekä työsuojeluorganisaatioiden edustajille ja kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa työterveyshuollosta yhteistyön parantamiseksi. 

Tekijät

Kari-Pekka Martimo
Lääketieteen lisensiaatti 1983, työterveyshuollon (1992) ja työlääketieteen (1995) erikoislääkäri, LT 2010. Toiminut työterveyslääkärinä teollisuudessa, tutkijana ja konsulttina Työterveyslaitoksella sekä työterveyspalveluiden kehitysjohtajana Mehiläisessä. Kansain­välistä kokemusta työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja työterveyteen liittyen Virossa 2003–2004 ja Brasiliassa 2014–2017. Toiminut vuodesta 2016 lähtien asiantuntijalääkärinä työeläkeyhtiö Elossa. Julkaisuja ja esitelmiä etenkin työterveysyhteistyön vaikuttavuudesta sekä sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. 

Mari Antti-Poika
Lääketieteen lisensiaatti 1973, LKT 1983, työlääketieteen dosentti 1985–1991 Oulun yliopistossa ja vuodesta 1991 Helsingin yliopistossa, työlääketieteen erikoislääkäri 1979, työterveyshuollon erikoislääkäri 1983. Eläkkeellä vuodesta 2012. Asiantuntijalääkärinä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa 1996–2011. Oma yritys Työterveyshuolto Mari Antti-Poika, josta asiantuntijapalveluita mm. työterveyshuoltojen laadun kehittämiseksi ja yrityksille työterveyshuoltopalveluiden arvioimiseksi ja ostamisen tueksi 1996-2011. Osastonylilääkäri Työterveys­laitoksessa 1985–1996. Suomen Teollisuuslääketieteen Yhdistyksen sihteeri 1982–1985. Julkaisuja työlääketieteen, työterveyshuollon alalta sekä työkyvyn tuen toimintamalleista ja ammatillisesta kuntoutuksesta.

Jukka Uitti
Lääketieteen lisensiaatti 1977, työterveyshuollon erikoislääkäri 1985, työlääketieteen erikoislääkäri 1994, LT 1992, työlääketieteen dosentti 2004. Työterveyslääkäri 1980-luvulla, vuodesta 1985 lähtien Työterveyslaitoksessa erikoislääkäri ja ylilääkäri (1992–), TAYS:n (PSHP) Työlääketieteen poliklinikan ylilääkäri 1993–2014. Tampereen yliopiston työterveyshuollon ja työlääketieteen professori 2014–. Sivutoiminen yksityisvastaanotto tai työterveyslääkäri 1980– (nykyään viikoittainen työterveysvastaanotto). Duodecimin valtuuskunta 2001–09, hallitus 2011–13.Julkaisuja ja hankkeita työhön liittyvistä sairauksista, riskitekijöistä ja työterveystoiminnan vaikuttavuudesta. Ajankohtaisinta työkyvyttömyyden ehkäisyyn liittyvät hankkeet.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.