Yleissairaalapsykiatria

Tuula Pesonen, Veikko Aalberg, Antero Leppävuori, Sami Räsänen, Liisa Viheriälä (toim.)
1. painos 2019, 672 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789516565579
Saatavuus
Varastossa
Suositushinta 123,00 €
Hinta 86,10 €
Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat tilanteisiin, joissa tarvitaan yleissairaalapsykiatrian taitoja – psykiatrista toimintaa terveydenhuollon somaattisissa yksiköissä sekä monisairaiden potilaiden hoitamista erikoisalojen yhteistyönä. Varsinaisten mielen sairauksien lisäksi tärkeä osa yleissairaalapsykiatriaa on vakavien somaattisten sairauksien aiheuttaman hädän ja ahdistuksen lieventäminen.

Yleissairaalapsykiatria on ensimmäinen suomalainen oppi- ja käsikirja yleissairaalapsykiatrian parissa työtään tekeville ammattilaisille ja kaikille potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Teoksessa tarkastellaan psyykkisten häiriöiden merkitystä somaattisten sairauksien yhteydessä uusimman saatavissa olevan tiedon mukaisesti arvioituna. Teoksessa käsitellään myös hoitomyöntyvyyttä, hoitotahtoa, hoidon eettisiä periaatteita, sairastamisen kulttuurillisia puolia ja suuronnettomuustilanteiden kriisityötä. Kirja huomioi kaikenikäiset potilaat, ja erityistä huomiota on kiinnitetty potilaan iän ja kehitystason merkitykseen.

Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus parantanee yleissairaalapsykiatrisen avun saatavuutta sosiaalihuollossa mutta tuo samalla uusia vaatimuksia näitä palveluja antaville. Yleissairaalapsykiatria on tarkoitettu psykiatristen erikoisalojen lääkärien lisäksi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa työskenteleville somaattisten alojen lääkäreille. Kirja soveltuu myös muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten psykologeille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, fysio- ja toimintaterapeuteille sekä monille sosiaalihuollon piirissä työskenteleville. Kirja käy myös näiden alojen opiskelijoiden oppikirjaksi.

Tekijät

Tuula Pesonen
LT, psykiatrian erikoislääkäri. Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys. Terveydenhuollon työnohjaaja. Erikoislääkäri ja va. osastonylilääkäri KYS yleissairaalapsykiatria 1993–2016. Osastonylilääkäri ja ylilääkäri KSSHP yleissairaa-lapsykiatria 2017–. Suomen Psykiatriyhdistyksen yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyslautakunnan jäsen. Suomen Psykiatriyhdistyksen yleissairaalapsykiatrian jaoksen puheen­johtaja 2019-. Kunnallisalan kehittämissäätiön Arjen turvaaja -palkinto 2016. Yleissairaalapsykiatrian YSP-palkinto 2018.

Veikko Aimo Aalberg
Professori, LKT, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Osastonylilääkäri HUS:n Psykiatrian poliklinikalla 1979–1994 ja 1994–2005 Lasten ja nuorten sairaalassa. Yksityisvastaanotto 1971–2006 Psykoanalyytikko (IPA), psy-koterapiakouluttaja. Kalle Achté -palkinto 2003, arkkiatri Risto Pelkosen palkinto 2008, vuoden luennoitsija 1987.

Antero Leppävuori
LL 1972, LKT 1981, psykiatrian erikoislääkäri 1983, yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys 2000, psykiatrian dosentti (HY) 2003, hallinnon pätevyys 2004. HYKS Psykiatrian tulosyksikkö 1984–2012. Yksityisvastaanotto 1983–2017. Suomen Psykofarmakologisen seuran sihteeri 1981–1996. Suomen Psykiatriyhdistyksen yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyslautakunta 2000–2010.

Sami Räsänen
LT, psykiatrian erikoislääkäri. Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys. Apulaisylilääkäri OYS Yleissairaalapsykiatria 2003–2004. Apulaisylilääkäri OYS Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 2004–. Suomen Psykiatriyhdistys Yleissairaa-lapsykiatrian jaos, puheenjohtaja 2015–2018.

Liisa Viheriälä
LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri.  Yleissairaalapsykiatrian  ja lastenpsykoterapian erityispätevyydet.  Erikoislääkä-ri ja apulaisylilääkäri HYKS Jorvin sairaala ja Lasten ja nuorten sairaala, lasten yleissairaalapsykiatrian yksikkö 1989–2014. Yksityislääkäri, asiantuntijalääkäri, työnohjaaja.  Yleissairaalapsykiatrian YSP-palkinto 2014.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.