Ei tuotteita0,00 €

Ei tuotteita0,00 €

Lääkäriprofessio - professionaalisuus lääkärin työssä

Lääkäriprofessio - professionaalisuus lääkärin työssä

Amos Pasternack, Raimo Puustinen, Jaana Hallamaa (toim.)

1.–3. painos 2019, 178 sivua

EAN/tuotenumero:
9789516568730
Saatavuus:
Varastossa
36,00 €
Yhteiskunta on uskonut keskeisten kansalaisten hyvinvointiin vaikuttavien tehtävien hoitamisen professioiden vastuulle.Professioiksi kutsutaan ammatteja, jotka perustuvat monimutkaisten tietojen ja taitojen hallintaan, jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen sekä sitoutumiseen ammatin eettisiin velvoitteisiin. Lääkäriprofessiolla on lakiin kirjattu, yhteiskunnan luottamukseen perustuva lupa hoitaa sairaita. Sen etiikan kulmakiviä ovat potilaan kunnioittaminen, rehellisyys, lahjomattomuus ja vaitiolovelvollisuus.

Lääkäriprofessio-kirjan kirjoittajat pohtivat, kuinka lääkärin professionaalisuus olisi muotoiltava nykyään, kun terveydenhuoltojärjestelmä on – yhteiskunnan tavoin – yhä kiihtyvämmässä muutoksen tilassa. Lääketiede jakautuu yhä kapeampiin erikoisaloihin. Uudet hoitomenetelmät avaavat uusia mahdollisuuksia mutta luovat myös taloudellisia ja eettisiä ongelmia. Tietotekniikka vaikuttaa hoitoketjun kaikkiin osiin. Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien on toimittava saumattomasti yhdessä. Lääkäreihin kohdistuu monia toiveita, jotka pyritään toteuttamaan kirjaamalla ne lakiin. Kuinka käy lääkäriprofession eettisen perustan? 

Lääkäriprofessio-kirja on oivallinen opas lääkäriprofession ja lääkärien professionaalisuuteen liittyvien kysymysten ja ongelmien tarkasteluun ja keskustelun virittäjäksi koko lääkärikunnalle. Kirjan toivotaan tavoittavan erityisesti nuoremman lääkärisukupolven, jonka tehtävä on kehittää lääkäriprofessiota ja säilyttää sen perinteet niin, että ne vastaavat entistä paremmin myös tuleviin haasteisiin.