Muistisairaan hoito

Merja Hallikainen, Annikka Immonen, Riitta Mönkäre, Pirkko Pihlakari (toim.)
2019
EAN/tuotenumero
9789516568983
50,00 €
Muistisairaan hoito -teoksessa kuvataan käytännönläheisesti hyvän hoidon periaatteita ja toimintatapoja. Hoidon lähtökohtana on muistisairaan elämänarvojen, elämäntavan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. 
Teos auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään muistisairauksiin liittyviä käyttäytymisen muutoksia sekä ottamaan muutokset huomioon muistisairaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa. Toimintakyvyn tukemisen perustana painottuu päivittäisen elämän aktiivisuus ja turvallisuus.

Hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyen käsitellään palvelutarpeen arvioimista, hoidon laatua sekä erilaisia hoitotilanteita. Muita aiheita ovat muun muassa muistojen ja muistelun merkitys, muistisairaan läheisten tukeminen ja ohjaus, oikeudellinen ennakointi sekä ravitsemus ja lääkehoito.  Tapausesimerkit auttavat hahmottamaan käytännön tilanteita ja toimintatapoja. 

Muistisairaan hoito on laadittu oppi- ja käsikirjaksi lääkäreille, muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä opiskelijoille. Teos on hyödyllinen muistisairaiden hoidon järjestämisestä vastaaville ja päättäville sekä hoitopaikkojen toimintaa arvioiville. Teos soveltuu myös läheisille ja eri yhteyksissä muistisairaita kohtaaville.


Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Merja Hallikainen LT, neurologian erikoislääkäri

Annikka Immonen FM, erikoissairaanhoitaja

Riitta Mönkäre FM, erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja (STOry)

Pirkko Pihlakari sairaanhoitaja-kätilö, YAMK, seksuaalineuvoja

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.