Lääkärin tietokannat - Terveysportti.mobi

Jukkapekka Jousimaa ym. (toim.)
118,00 €
Lääkärin käsikirjan verkkoversio antaa tiiviit tutkimus- ja hoito-ohjeet avohoitolääkärin työhön. Ohjeet ovat selkeät ja niiden näkökulma on käytännönläheinen. Lisääntynyt mobiilikäyttö on huomioitu linkkien asemoinnissa ja kirjasinkoossa.

Alan parhaat asiantuntijat laativat ja päivittävät ohjeet yhteistyössä lääkäritoimituksen kanssa. Lääkärin käsikirjan näkymä on uudistunut. Uudistuksessa artikkeleihin linkitettyjen aineistojen määrää on lisätty ja niiden esitystapaa on parannettu.

Lääkärin tietokannat sisältävät joukon lääkärin työssään tarvitsemia tietokantoja mm. Näytönastekatsaukset, joiden käyttö helpottuu uuden ryhmittelyn ansiosta, Käypä hoito -suositukset, Duodecim-lehti, Lääkärilehden valikoidut artikkelit, Lääkärikirja Duodecimin potilasohjeet, STM:n kiireettömän hoidon perusteet, hyvinvointialueiden hoitoketjut ja monet eri laboratoriotietokannat. Mukana on myös kuva-, ja videotietokannat.

Tilaushetkellä verkkokaupassa näkyvä tilaushinta vastaa käyttöoikeusmaksua vuoden 2024 loppuun saakka. Tilaus on jäsenille kestotilaus.
Lääkärin tietokantojen tilaaja saa käyttöoikeuden myös Terveysportti.mobi-palveluun. Lisätietoa: terveysportti@duodecim.fi


Organisaatiokäyttö hinnoitellaan erikseen. Organisaatioiden käyttöoikeuden tunnistus perustuu ip-tunnistukseen. Annamme organisaatiokäytöstä mielellämme lisätietoa ja tarjouksen, terveysportti@duodecim.fi.

Arvostelut

Arvio:
100%
2 arvostelua
Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.