Psykiatria

Jouko Lönnqvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen, Timo Partonen (toim.)
2023
EAN/tuotenumero
9789523604551
85,00 €

Psykiatria-teoksen joulukuussa 2023 avattu päivitys sisältää uusimman luotettavan tiedon mielenterveydestä ja sen häiriöistä sekä laajemmin koko psykiatriasta vastaamaan ajankohdan ja myös tulevaisuuden tarpeita. 

Sisällön uudistamiseen ovat vaikuttaneet mm. kasvava kiinnostus mielenterveyttä kohtaan, lisääntyvä tieto mielenterveyden häiriöistä, hoidon tarpeen lisääntyvä tiedostaminen ja psykososiaalisten hoitojen ja psykoterapian kasvava kysyntä sekä lainsäädännön muutokset. Lisäksi lääkehoidoille ja muille biologisille hoidoille on tullut uusia käyttötapoja ja sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuvat jatkuvasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden yhteistyö tarvitsee kehittämistä, ja potilasturvallisuus sekä potilaiden ja heidän läheistensä asema ovat vahvistuneet hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mielenterveyden kehitys luo menestyksen ja selviytymisen edellytykset sekä yksilölle että koko ihmisyhteisölle. Teoksen tavoitteena on edistää psykiatrista hoitoa riittävän yksityiskohtaisten, käytännön toimintaa tukevien ja Suomen oloihin soveltuvien hoito-ohjeiden myötä.

Kirja palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja yhteiskunnan muidenkin toimijoiden tarpeiden lisäksi oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoiden tarpeita. Se tarjoaa lisäksi vankkaa asiatekstiä potilaille, heidän läheisilleen ja kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Jouko Lönnqvist
Psykiatria-kirjan toimituskunnan puheenjohtaja. Psykiatrian emeritusprofessori Helsingin yliopisto, tutkimusprofessori emeritus THL. Konsultti, kouluttaja. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, Suomen Psykiatri¬yhdistyksen ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen. 

Markus Henriksson
Psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto; ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-virasto Valvira.

Mauri Marttunen
Nuorisopsykiatrian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto. Tutkimusprofessori emeritus, THL.  Luottamustehtäviä Suomen Psykiatriyhdistyksessä ja Psykiatrian Tutkimussäätiössä.

Timo Partonen
Psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto; tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.