Ravitsemustiede

Marja Mutanen, Harri Niinikoski, Ursula Schwab, Matti Uusitupa (toim.)
2021
EAN/tuotenumero
9789516569645
66,00 €
Päivitetty Ravitsemustiede tarjoaa perustiedot ravitsemustieteestä ja kliinisestä ravitsemuksesta. Teos sisältää kattavasti nykytiedon ravitsemuksen eri osa-alueista. 

Ravitsemustiede käsittelee ravitsemusfysiologian perusteet kuvituksin. Tämä osio on päivitetty ravitsemusgenomiikan ja epigenetiikan näkökulmista. Uutta ovat immunologian ja suolistomikrobiston merkitystä aineenvaihdunnalle ja terveydelle käsittelevät luvut. 

Teoksessa esitellään uusin tieto sairauksien ehkäisystä ja hoidosta ravitsemuksen keinoin sekä tarkastellaan ravitsemusta elinkaaren eri vaiheissa. Vanhenevan väestön ravitsemusongelmat huomioidaan omassa uudistetussa luvussaan.  
 
Teoksessa luodaan katsaus kansanravitsemuksen kehitykseen ja nykyravitsemukseen Suomessa. Se sisältää luvun kasvis-, trendi- ja etnisistä ruokavalioista sekä ravitsemuksesta ja liikunnasta - kaikki asioita, jotka tulevat usein esille myös terveydenhuollon ammattilaisen työssä. Teoksessa kerrotaan myös lyhyesti elintarvikkeiden valvonnasta.
 
Ravitsemustiede on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteen ja ravitsemustieteen opiskelijoille, lääkäreille, ravitsemusasiantuntijoille ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Myös muut ravitsemuksesta kiinnostuneet saavat siitä arvokasta tietoa.
 

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.

Tekijät

Marja Mutanen
Ravitsemusfysiologian emeritaprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimusviroissa 1978–2019. ETT 1987, ravitsemustieteen dosentti 1988, professori 2003–2019.

Harri Niinikoski
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Turun yliopistossa ja toimii lisäksi lastenendokrinologina Tyksissä. LL 1991, LT 1997, lastentautien erikoislääkäri 2000, kokeellisen lastentautiopin dosentti 2003, lastenendokrinologi 2006, professori 2015.

Ursula Schwab
Ravitsemusterapian professori Itä-Suomen yliopistossa ja toimii lisäksi ravitsemusterapeuttina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. THM ja laillistettu ravitsemusterapeutti 1993, FT 1999, dosentti 2002, professori 2016.

Matti Uusitupa
Toiminut Itä-Suomen yliopiston ravitsemusgenomiikan ja ravitsemusgenetiikan professorina 2010–2014 ja emeritusprofessorina 2014 alkaen, ja aikaisemmin sisätautien apulaisprofessorina 1985–1987 ja kliinisen ravitsemustieteen professorina Kuopion yliopistossa 1987–1997. Hän on toiminut myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä 1998–2001 ja Kuopion yliopiston rehtorina 2001–2009. LL 1972, sisätautien erikoislääkäri 1980, LKT 1983, sisätautiopin dosentti 1984. 

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.