Palliatiivinen hoito

Tiina Saarto, Esa Jämsen, Juho Lehto, Reino Pöyhiä (toim.)
4., uudistettu painos 2024, 700 sivua, sidottu
EAN/tuotenumero
9789523602977
Saatavuus
Tulossa
118,00 €
Palliatiivinen, oireita lievittävä hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun henkeä uhkaava tai kuolemaan johtava sairaus heikentää potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa kärsimystä. Palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystä sekä vaalimaan potilaan ja läheisen elämänlaatua.

Elämän loppuvaiheet eroavat eri sairauksissa toisistaan, mutta palliatiivisen hoidon peruselementit kuuluvat kaikkien kuolevien potilaiden hoitoon. Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää mm. kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisen psykososiaalisessa tukemisessa sekä saattohoidon osaamista. Oikea-aikaisella ja osaavalla palliatiivisella hoidolla potilaalle voidaan tarjota arvokasta ja mielekästä elämää sairaudestaan huolimatta elämän loppuun saakka.

Palliatiivinen hoito -oppikirja on suunnattu ammatilliseksi käsikirjaksi lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilöstölle sekä oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille. Kirjaa voiva käyttää työnsä tukena myös mm. omaishoitajat sekä saattohoidossa työskentelevät vapaaehtoiset avustajat.

Tekijät

Päätoimittaja

Tiina Saarto, LT, prof.

Toimittajat

Juho Lehto, LT, prof.
Esa Jämsén, LT, prof.
Reino Pöyhiä, LT, prof.

Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.