Palliatiivinen hoito

Tiina Saarto, Juha Hänninen, Anneli Vainio, Riitta Antikainen (toim.)
2015
EAN/tuotenumero
9789516565944
66,00 €

Palliatiivinen, oireita lievittävä hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun henkeä uhkaava tai kuolemaan johtava sairaus heikentää potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa kärsimystä. Palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystä sekä vaalimaan potilaan ja läheisen elämänlaatua.

Elämän loppuvaiheet eroavat eri sairauksissa toisistaan, mutta palliatiivisen hoidon peruselementit kuuluvat kaikkien kuolevien potilaiden hoitoon. Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää tavallisimpien oireiden kuten kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisen psykososiaalisessa tukemisessa sekä saattohoidon osaamista.

Oikea-aikaisella ja osaavalla palliatiivisella hoidolla potilaalle voidaan tarjota arvokasta ja mielekästä elämää sairaudestaan huolimatta elämän loppuun saakka.

Palliatiivinen hoito -teos on uudistettu sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Sitä on laajennettu mm. somaattisten oireiden ja eri potilasryhmien osalta. Käypä hoito -suosituksen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoreettisen koulutusohjelman myötä tietoa on päivitetty näyttöön pohjautuvan tutkimustiedon valossa ja samalla hoitokäytäntöjä tarkentaen. Näyttö perustuu paljolti syöpäpotilaiden hoitoon, mutta päivityksessä on huomioitu kautta linjan myös kuolevan vanhuspotilaan hoidon näkökulma omine erityispiirteineen sekä muihin, ei maligneihin sairauksiin kuolevat potilaat. 

Palliatiivinen hoito -oppikirja on suunnattu ammatilliseksi käsikirjaksi lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilöstölle sekä oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille. Kirjaa voiva käyttää työnsä tukena myös mm. omaishoitajat sekä saattohoidossa työskentelevät vapaaehtoiset avustajat.

Tilaus oikeuttaa tietokannan 12 kuukauden henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän perusteella. Tiedustele organisaatiolisenssin tarjousta osoitteesta oppiportti@duodecim.fi.


Tekijät

Palliatiivinen hoito-oppikirjan päätoimittajina ovat palliatiivisen lääketieteen professori, HYKS Syöpäkeskuksen ylilääkäri Tiina Saarto ja Terhokodin ylilääkäri ja johtaja Juha Hänninen. Toimituskuntaa kuuluvat lisäksi LT Anneli Vainio sekä geriatrian professori Riitta Antikainen.

Tiina Saarto, Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto 2014‒; vs. ylilääkäri HYKS Syöpäkeskus 2010‒, LL 1986, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri 1998; LT 1997; syöpätautien ja sädehoidon dosentti 2005; palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 2007.

Juha Hänninen, Terhokodin ylilääkäri ja johtaja 1993‒. LL, VTK, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys.

Riitta Antikainen, Geriatrian professori, Oulun yliopisto 2015‒; geriatrian ylilääkäri, Oulun Kaupunginsairaala 2003‒; LL 1978, sisätautien erikoislääkäri 1986, geriatrian erikoislääkäri 1988, LT 2000, geriatrian dosentti 2006.

Anneli Vainio, asiantuntija, vapaaehtoislääkäri, Douleurs Sans Frontières, Ranska (Kambodza) 2003‒, johtaja, Montreal General Hospital Pain Clinic 1999‒2002, apulaisprofessori Anestesiaosasto, McGill yliopisto, Montreal 1997‒2002; johtaja, Terhokoti 1988‒1993; erikoislääkäri, HYKS Anestesiologian laitos 1984‒1990; LL 1973, LKT 1990.
Arvostelut

Write Your Own Review
Tuotteiden arvostelu on mahdollista ainoastaan verkkokauppamme rekisteröidyille asiakkaille. Tuotteiden tosiallista ostamista ja käyttöä emme erikseen varmenna.